Länk till startsidan

"Förhandlingsmaskineriet" i Bryssel

På Statsrådsberedningen arbetar Eva Sjögren som chef vid EU-kansliet. EU-kansliet är Regeringskansliets centrala strategiska funktion för att uppnå ”kvalitet och enhetlighet” i Sveriges EU-arbete. Det svenska ordförandeskapet i Ministerrådet har påverkat Eva Sjögrens dagliga arbete. Europa Direkt Lund intervjuade Eva Sjögren på Europaforum i Kalmar nu i maj.

Två kvinnor tittar mot kameran.
Elin Magnusson, praktikant på Europa Direkt Lund och Eva Sjögren, EU-chef på Statsrådsberedningen.

Vilken är din roll under ordförandeskapet?

– Vi brukar säga att vi ska vara ett ”Brysselstyrt” ordförandeskap. Vad menar vi med det? Det borde egentligen kallas för ett förhandlingsinriktat ordförandeskap eftersom själva uppgiften är att förhandla i Bryssel, få ihop medlemsländerna, och få så många som möjligt att ställa sig bakom en kompromiss. Vidare har vi ett ansvar att förhandla med den andra lagstiftande parten i EU; Europaparlamentet. Mycket av arbetet sker i Bryssel, och min uppgift här hemma är att hålla ihop vad vi gör i Stockholm för att stödja ”förhandlingsmaskineriet” i Bryssel. Utöver det arbetar jag naturligtvis med att stötta statsråden som sitter som ordförande i sina rådskonstellationer. Sammanfattningsvis; jag både stöttar statsråden men säkerställer även att vi stödjer Brysselmaskineriet på bästa sätt.

Vad tycker du har varit Sveriges största framgång under ordförandeskapet?

– Det är för tidigt att recensera. Än så länge har det gått bra när det gäller lagstiftningsarbetet, och det dagliga arbetet, som det inte rapporteras om så mycket i media förrän någon stort händer. Vi har lyckats med att hålla ihop EU-länderna i stödet för Ukraina. Vi drev igenom ett beslut om ett tionde sanktionspaket, och nu har det dessutom kommit förslag om ett elfte sanktionspaket. En annan framgång, som jag tycker vi redan nu kan ”hämta hem”, är att det svenska ordförandeskapet har satt EU:s långsiktiga konkurrenskraft på kartan. Det är något som har varit ett konkret ordförandeskapsinitiativ. Ytterligare en förhandling som pågår nu, är den om det stora klimatpaketet. Det består av totalt 13 rättsakter och vi hoppas kunna ro det i hamn.

Uppdaterad:

Dela sidan: