Länk till startsidan

De ska bygga framtidens studentboende i Brunnshög

Två byggnader med fokus på ett socialt och levande studentliv. Det är vad som väntar i Brunnshög efter att Lundabostäder och Studentbostäder i Norden tilldelas en byggrätt vardera sedan de vunnit markanvisningstävlingen STUD23.

Visualisering av vinnande förslag för Niels Bohr. Av: Jakobsson Pusterla.

I nordöstra Lund byggs Brunnshög. Här ska uppemot 40 000 människor bo och arbeta när stadsdelen står klar. Det är sedan tidigare klart att Lunds universitet undersöker möjligheter för att etablera en del av sin verksamhet i Brunnshög och att Lunds kommun vill att stadsdelen ska bli en självklar plats för studenter.

Den 1 mars utlyste därför Lunds kommun en markanvisningstävling med två byggrätter för studentboende i centrala Brunnshög: STUD23 – framtidens studentboende. Lunds kommun har beslutat att godkänna juryns förslag till vinnare i markanvisningstävlingen: Lundabostäder tilldelas byggrätten Niels Bohr, medan Studentbostäder i Norden AB tilldelas byggrätten Snillet.

Visualisering av vinnande förslag för Snillet. Av: Gisselberg Arkitekter.

Starkt fokus på studenternas sociala liv

Genom att utlysa en tävling ville Lunds kommun fånga upp de senaste idéerna inom studentboenden. De vinnande förslagen präglas av höga ambitioner om att förverkliga framtidens klimatneutrala byggande och har ett starkt fokus på livet inuti och runt husen. Byggnaden som Lundabostäder planerar att uppföra har en lokal och en uteplats som inte bara skapar gemenskap för studenterna som bor i byggnaden, utan även för Brunnshög och Lund. Studentbostäder i Nordens förslag är en byggnad i trä och ljusgrått med flera ytor – som växthus, odlingsytor, växthus, yogarum och utegym – där studenterna kan mötas såväl inom- som utomhus.

Om tävlingen

Totalt lämnades elva förslag in – sex för byggrätten Niels Bohr, fem för Snillet. De två byggrätterna, som tillsammans innehåller cirka 3 000 kvadratmeter yta när de är färdigbyggda, är så kallade beklädnadsbyggrätter, vilket betyder att de ligger direkt anslutning till två olika mobilitetshuset. Den första – Niels Bohr – är belägen nära den redan öppnade Nobelparken samt flera andra projekt, bland annat Colive och Mariehus som byggs för fullt av LKF. Den andra byggrätten – Snillet – ligger i Portkvarteren, nära det just nu pågående bygget av handelskvarteret med ICA-butik, Systembolaget, Apotek och annan service.

Tävlande fick, genom ett formulär och arkitektvisualiseringar, beskriva vad de skulle göra om de erbjöds byggrätten inom områdena klimatneutralitet, studentliv, arkitektur och hållbarhetsåtgärder.

Lunds kommun äger i dag marken och genom markanvisning säljs den vidare till vinnande byggaktörer. Den totala köpeskillingen för de två byggrätterna blir ca nio miljoner kronor.

Juryn bestod av

Emmy Svensson, Ordförande, Lunds universitets studentkårer
Göran Hagsund, Bygglovsarkitekt, Lunds kommun
Karin Lindberg, Exploateringsingenjör, Lunds kommun
René Andersson, Arkitekt och lärare på Arkitektskolan vid LTH
Ib Rosvall, Samhällsplanerare & Kommunikatör, Lunds kommun (tävlingssekreterare)

Om Brunnshögs delområden.

Uppdaterad:

Dela sidan: