Länk till startsidan

Lund är bäst i Sverige på hållbar mobilitet

Lund är Sveriges bästa mobilitetsstad 2023. Det visar Dagens industris nya rankning som undersökt mobiliteten i Sveriges 25 största städer. "Sveriges bästa mobilitetsstäder" undersöker städernas ambitioner och förutsättningar för bil, cykel och kollektivtrafik.

Busshållplatsen utanför Stadsbiblioteket

Lunds kommun har under många år arbetat för att främja hållbar mobilitet. Kommunen har investerat i cykelinfrastruktur och god tillgång till kollektivtrafik i form av bland annat spårväg. Under 2023 elektrifieras stadsbusstrafiken och en ny tågstation invigs. Det arbetet syns även i statistiken - trots att Lunds befolkning har vuxit ökar inte biltrafiken.

– För att nå våra klimatmål är arbetet med hållbar mobilitet ett måste, transporterna står för hälften av utsläppen i Lund. Att gå, cykla och åka kollektivt ska vara smidigt för alla de Lundabor som har möjlighet. Den här utmärkelsen är ett bevis på att vårt arbete går i rätt riktning, det gör mig stolt! säger Therese Fällman, chef för hållbar tillväxt i Lunds kommun.

Lång tradition av höga placeringar

Den nya rakningen är inte unik, Lund har en lång tradition av att placera sig högt i olika mätningar inom hållbara transporter. Kommunen är etablerad som en av Sveriges bästa cykelstäder och har utsetts till bästa kommun på hållbara transporter SHIFT-mätning sex år i rad. Vad är det som är så speciellt med Lund?

– Vi vet att hållbara mobilitetslösningar är en av de viktigaste åtgärderna för att nå våra klimatmål. Här har Lunds kommun målmedvetet över lång tid och i brett politiskt samförstånd genomfört flera viktiga åtgärder som gett bra resultat, säger Louise Rehn Winsborg (M), tekniska nämndens ordförande.

Juryns motivering:

"Lund är en kommun som under decennier har satt hållbar mobilitet i fokus. Deras arbete har präglats av en långsiktighet, politik enighet och en tydlig struktur. Satsningar på biltrafik har fått stå tillbaka för satsningar på kollektivtrafik, cykel och gång. Ett förankrat och välplanerat arbete med både mjuka och hårda åtgärder har bevisligen gett effekt. En förhållandevis liten kommun som tillhör de större gällande hållbar mobilitet!"

Uppdaterad:

Dela sidan: