Länk till startsidan

Nominera till Lunds kommuns medarbetarpris

Har ditt barn en fantastisk pedagog? Har din anhörig en assistent som alltid gör det där lilla extra? Har du i ditt jobb kontakt med en tjänsteperson som tänker innovativt? Nominera till Lunds kommuns medarbetarpris!

Kollage av bilder där sex personer håller i stora checkar och blommor.
Vinnarna av medarbetarpriserna 2022.

Medarbetarpriserna infördes 2020 för att särskilt uppmärksamma goda initiativ som leder till smartare användning av resurserna i Lunds kommun och de helägda bolagen Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF), Lunds parkerings AB (LKP) samt Visit Lund AB.

Priskategorier och kriterier

Totalt delas sex olika priser ut som tar fasta på nyckelorden i visionen; kunskap, innovation och öppenhet, och förhållningssätten lyssna, lära och leda. Prissumman är 10 000 kronor per pris som ska användas till kompetensutveckling, till exempel en kurs, studieresa eller konferens.

  • Innovation– delas ut till en eller en grupp medarbetare som med mod och nytänkande bidragit med lösningar eller smartare arbetssätt som lett till, eller kan leda till, bättre kvalitet och effektivare verksamhet.
  • Kunskap– delas ut till en eller en grupp medarbetare som är verkliga experter inom sin profession och aktivt delar med sig av sin kunskap för att utveckla andra.
  • Öppenhet– delas ut till en eller en grupp medarbetare som starkt bidragit till ökat samarbete över förvaltnings- och bolagsgränserna och med andra aktörer.
  • Lyssna– delas ut till en eller en grupp medarbetare som nyfiket lyssnar på influenser och tagit in lösningar till Lunds kommun utifrån.
  • Lära – delas ut till årets pedagog som tagit stora steg i sin profession genom att testa nya tankar, lösningar och följa goda exempel som gynnat lärandet i vår kommun.
  • Leda– delas ut till årets ledare, en chef som förenar mod och handlingskraft med att verka tillsammans med andra.

Nominera till Lunds kommuns medarbetarpris

Priser som Lunds kommun delar ut

Uppdaterad:

Dela sidan: