Länk till startsidan

Föreningarna är med när vi letar nya platser för idrotten

Kommunen arbetar för att ha nya idrottsytor klara om sjukhuset ska byggas på Smörlyckan och Viktoriastadion. Föreningarna involveras bland annat genom Smörlyckanrådet. På rådets första möte fördes konstruktiva diskussioner om flera olika alternativ.

Alla olika områden som just nu utreds som möjliga idrottsytor.

– Det är oerhört viktigt att vi i den fortsatta processen skapar goda förutsättningar för idrotten och föreningslivet att utvecklas. Smörlyckan är väldigt uppskattat som idrottsområde och flera föreningar vill såklart helst vara kvar på Smörlyckan och i Victoriastadio. Men det finns också dem som ser möjligheter i en eventuell flytt, säger Michael Holmkvist, idrottschef på kultur och fritidsförvaltningen. 

Universitetssjukhuset i Lund ska utvecklas och Region Skåne planerar fatta ett inriktningsbeslut om placering under hösten 2023. Även om Region Skåne inte fattat ett beslut, tittar kommunen på nya idrottsytor.

– Vi är i ett väldigt tidigt skede och alla de platser som presenterats för föreningarna behöver utredas mer innan vi kan gå vidare mot ett beslut, säger Johanna Carlsson, översiktsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

I ”Smörlyckanrådet”, som skapats efter kommunstyrelsens beslut, ingår idrottsföreningarna som har verksamhet på Smörlyckans IP och på Viktoriastadion. Genom rådet kan föreningarna bidra och lyfta sina specifika behov direkt till politiker och tjänstepersoner på stadsbyggnadskontoret, kultur och fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen.

Redan tidigt i våras hölls mindre dialogträffar, utifrån idrottskategori. Under träffarna presenterade kommunen flera alternativ på var och hur nya idrottsytor skulle kunna utformas. Utöver diskussionerna som fördes under träffarna fick föreningarna möjlighet att skicka in ytterligare synpunkter och önskemål efter mötet.

På det första Smörlyckanrådet den 16 maj, redovisades de inkomna synpunkterna och de framtagna placeringsalternativen. Ett tiotal idrottsföreningarna närvarade och engagerade och konstruktiva diskussioner fördes om idrotternas behov och de olika alternativens för och nackdelar.

– Det var givande diskussioner där många idéer och tankar lyftes. Vi kommer att jobba vidare med ersättningsytor med utgångspunkt i diskussionerna och ha en fortsatt tät dialog med föreningarna, säger Johanna Carlsson.

Tanken är att ett nytt Smörlyckanråd ska hållas i höst. Hur processen utvecklas efter det avgörs i efter att Region Skånes fattat sitt inriktningsbeslut för placeringen av det nya sjukhuset.

Mer information om sjukhusplanerna och de olika placeringsalternativen för idrotten.

Uppdaterad:

Dela sidan: