Länk till startsidan

Care Ukraina-Lund hjälper ukrainare in i arbete

Utifrån individuella önskemål, förutsättningar och kompetens matchas deltagaren i projektet Care Ukraina-Lund med arbetsgivare och utbildningsinsatser. Aktiviteter sker i grupp och individuellt som rustar deltagaren med det som behövs för att komma närmare arbetsmarknaden och en tryggare tillvaro i vardagen.

En deltagare och en handledare tittar tillsammans på ett dokument på datorn. Bredvid sitter en till deltagare och jobbar.

Sedan årsskiftet har arbetsmarknadskonsulenterna i det ESF-finansierade projektet Care Ukraina-Lund varit i full gång med att hjälpa ukrainare som kommit till Lund att stärka sin ställning på den svenska arbetsmarknaden.
– Mycket har hänt sedan vi startade och vi fick in många intresseanmälningar om att få stöttning i jobbsökandet. Det är viktigt att erbjuda det här stödet och hjälpa dem att bygga en tryggare tillvaro och en möjlighet att komma in i samhället, berättar Ulrika Sörell, projektledare för Care Ukraina-Lund.

Fokus på lärande och inkludering

En stor del i arbetet handlar bland annat om att informera om hur det går till när man söker arbete eller studier i Sverige, hur arbetsmarknaden fungerar, vilka skyldigheter och rättigheter har man som anställd och vilka sociala koder som finns.
– Hur processen ser ut för att söka arbete skiljer sig från land till land och det är viktigt att ha med sig vad som förväntas i Sverige. Tillsammans med flera organisationer i Lund erbjuder vi föreläsningar och workshops i olika ämnen kring detta som ska hjälpa dem att göra stegförflyttningar till en anställning eller till studier, säger Ulrika.

Ökad samverkan med potentiella arbetsgivare, föreningar och studieförbund

Flera deltagare har gått ut i arbete sedan projektets start och nu är förhoppningen att öka samverkan med potentiella arbetsgivare, föreningar och studieförbund i kommunen.
– Det tillvägagångssätt vi arbetar utifrån har visat sig vara en smidig process för både deltagare och arbetsgivare. Det gör det även möjligt för arbetsgivare att kontakta oss direkt när det söker en ny kollega med en viss kompetens eller erfarenhet. Då kan processen från behov till anställning gå snabbt och smidigt, berättar Ulrika.

Projektet Care Ukraina-Lund startade i oktober 2022 och är medfinansierade av Europeiska socialfonden (ESF). Projektet vänder sig till personer i åldern 18–64 år som är bosatta i Lund, antingen i kommunens boenden eller i eget boende, och som omfattas av massflyktdirektivet.

Letar du efter en ny kollega? Vi hjälper dig.

Uppdaterad:

Dela sidan: