Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Gröna obligationer driver på utvecklingen mot ett mer hållbart Lund

År 2017 gav Lunds kommun ut sin första gröna obligation med en volym på 750 miljoner kronor. Vid förra årets slut var volymen av gröna obligationer 2 300 miljoner kronor, vilket motsvarar runt 22 procent av kommunens totala externa låneskuld. Genom att vässa våra klimatsmarta projekt blir det både lättare och mer fördelaktigt för kommunen att låna pengar utifrån.

Spårvägsräls belagd i gatsten stäcker sig upp för en gata, mot en kyrka med ett högt och spetsigt torn. Längst med spåret radar lövträd upp sig.

Under 2022 har Lunds kommun emitterat 800 miljoner kronor i gröna obligationer. Det är obligationer som kommunen ger ut, för att till exempel finansiera lån till projekt inom förnybar energi och hållbara transporter eller till att bygga energieffektiva bostäder och lokaler.

– En viktig parameter i klimatomställningen är att styra pengarna till gröna investeringar. Gröna obligationer gör det möjligt. Då vet investeraren att deras pengar går till klimatsmarta investeringar, vilket har gjort att efterfrågan ökat. En ökad efterfrågan innebär att det både blir enklare och billigare för Lunds kommun att få finansiering om vi kan emittera gröna obligationer, säger Annette Henriksson, finansekonom i Lunds kommun.

2 300 miljoner fördelade på 16 projekt

Vid slutet av förra året fanns det 16 godkända projekt i kommunens gröna projektportfölj till en total investeringskostnad om 2 918 miljo­ner kronor. Hela det gröna emitterade beloppet om 2 300 miljoner kronor har fördelats på dessa 16 projekt.

– Investeringarna bidrar till att förverkliga de globala målen på lokal nivå och till att uppfylla kommunens egna miljömål. Totalt har de projekt som finansierats med gröna obligationer gett koldioxidbesparingar på 795 ton i minskade ­utsläpp. Det motsvarar runt 300 flygresor till Thailand, säger Elin Dalaryd, miljöstrateg i Lunds kommun.

Gröna obligationer är ett viktigt verktyg för att på ett transparent sätt finansiera kommunens hållbarhetsarbete. När kommunen lånar pengar är vi skyldiga att redovisa vad pengarna går till. I den så kallade effektrapporteringen* redovisas bland annat miljönyttan för investeringarna enligt särskilda riktlinjer.

Spårvägen är den största investeringen

Varje projekt väljs ut enligt ett ramverk som kommunen satt upp för gröna obligationer.

Både nya och färdigställda projekt kan finansieras med gröna obligationer. Men ambitionen är att majoriteten av pengarna ska gå till nya projekt. Vilka projekt som kan bli aktuella för gröna investeringar bestäms av representanter från kommunkontoret och de förvaltningar eller kommunala bolag som genomför projekten.

Den största investeringen som gjorts med gröna obligationer är spårvägen mellan Lund centralstation och ESS, som finansierats med över 50% av gröna obligationer. Lunds kommunala fastighetsbolag LKF har gjort flertalet investeringar i energieffektiva bostäder som till exempel flerbostadshusen Skymningen och Xplorion i Brunnshög. Andra projekt är Södra Råbylunds nya skola och idrottshall och Hedda/Svaneskolan som är en kombinerad gymnasie- och högstadieskola. Även bytet till LED-armaturer i gatubelysningen har gjorts med hjälp av medel från gröna obligationer.

Läs mer om Lunds kommuns gröna obligationer och ladda ner effektrapporteringen för år 2022.

Gröna obligationer

* Lunds kommuns effektrapportering genomförs i enlighet med de principer och metoder som presenteras i Nordic Public Secor Issuers: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting.

Uppdaterad:

Dela sidan: