Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Framåt för Lunds kommun trots ett dramatiskt 2022

Trots att 2022 bjöd på fortsatt pandemi, krig i Ukraina och en världsekonomi i gungning lyckades Lunds kommun inte bara upprätthålla sin verksamhet med god kvalitet utan också visa på ett gott utvecklingsarbete. Det visar 2022 års årsredovisning som klubbades i Kommunfullmäktige den 27 april.

Blommande magnolia utanför Kristallen

– Sammantaget har det gått väldigt bra för Lunds kommun. Vi har upprätthållit en stark utvecklingsförmåga och en god ekonomisk hushållning. Det tar vi med oss framåt för att möta de utmaningar som vi behöver jobba vidare med, säger Alexandra Emanuelsson, kvalitetstrateg och processledare för årsredovisningen.

Kris och dramatik präglade 2022

Pandemin fortsatte att utmana kommunens verksamhet med många smittade brukare, barn och elever liksom en hög personalfrånvaro. När restriktionerna till slut upphörde och samhället kunde öppna inledde Ryssland sin invasion av Ukraina. Under stora delar av året har sedan ett aktivt arbete genomförts för att säkerställa ett tryggt mottagande av människor på flykt.

De dramatiska händelserna i vår omvärld medförde flera negativa effekter. Det kraftigt förändrade säkerhetspolitiska läget, både globalt och i Sverige fick kommunen att kraftsamla för att höja den civila beredskapen och trygga kommunens säkerhet. Energikrisen i Europa med rekordhöga priser på el som följd, krävde samarbete för att minska elkonsumtionen genom energirådgivning, energioptimering och energieffektivisering.

Konsekvenserna av en global inflation har visat sig främst i form av stigande räntekostnader och förhöjda kostnader på energi, bränsle, material och livsmedel för kommunkoncernen. Flera åtgärder för att minska konsekvenserna har genomförts.

Starkt utvecklingsarbete trots turbulent tid

- Trots den dramatiska utvecklingen klarade kommunen att bedriva framåtriktat utvecklingsarbete, säger Alexandra Emanuelsson.

Tre områden sticker ut under 2022.

  • Kommunens arbete för en effektiv samhällsbyggnadsprocess har fortsatt att utvecklas, bland annat genom samhällsutvecklingsprojektet av stadsdelen Brunnshög.
  • Kommunkoncernens hållbarhetsarbete har genererat flera priser till kommunen. Under 2022 blev Lund utsedd till årets globala klimatstad av Världsnaturfonden WWF och utvald av EU att bli en av de 100 första klimatneutrala städerna i Europa år 2030. Det är utmärkelser som uppmuntrar och visar att vi är på god väg.
  • Ett framgångsrikt arbetsmarknadsarbete med att matcha, stödja och utbilda arbetslösa personer har inneburit att fler Lundabor har blivit självförsörjande under året.

Vad innehåller årsredovisningen?

Årsredovisningen omfattar Lunds kommun och dess helägda bolag. Den består av förvaltningsberättelse, drifts- och investeringsredovisning, resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning, noter, sammanställda räkenskaper samt verksamhetsredovisning. Ett antal bilagor ingår också, med bland annat personalredovisning, hållbarhetsredovisning, kvalitetsrapport samt uppföljning av särskilda uppdrag per fokusområde.

Vill du veta mer om årsredovisningen?

Årsredovisning i Lunds kommun

Uppdaterad:

Dela sidan: