Länk till startsidan

Fler ungdomar erbjuds feriepraktikplats i sommar

För att kunna erbjuda fler unga i Lunds kommun en feriepraktikplats i sommar beslutade kommunstyrelsen i dag att utöka budgeten för feriepraktiken. Beslutet innebär att minst 700 platser kommer att kunna erbjudas.

En person går på en stenlagd gång och vattnar en planterad växt med en vattenkanna.

Drygt 1 300 ungdomar har ansökt om en feriepraktikplats i år. Hittills är cirka 660 platser klara, varav ungefär 70 procent finns inom kommunala verksamheter. Fortfarande finns möjlighet för företag och ideella organisationer att erbjuda en plats som delvis finansieras av kommunen.

– Feriepraktiken är väldigt viktig för att ge unga i Lund en fot in på arbetsmarknaden. Vi hoppas kunna arbeta ännu mer tillsammans med näringslivet så att fler företag och föreningar som vill ta ett större socialt ansvar kan göra det genom att exempelvis erbjuda feriepraktikplatser, säger Amanda Thonander (M), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Utvärderingar visar att verksamheten ger positiva resultat för ungdomarna. Sommaren 2022 uppgav hela 40 procent av ungdomarna som haft feriepraktik hos privata arbetsgivare och organisationer och 20 procent av ungdomar med feriepraktik inom kommunen att praktiken gett möjlighet till ett helg- eller extrajobb.

– Vi arbetar aktivt för att så många ungdomar som möjligt ska kunna erbjudas en plats. Antalet platser blir stadigt fler, men vi hoppas kunna hitta ännu fler praktikplatser både inför denna sommar och på längre sikt, säger Jessica Persdotter Keding, biträdande verksamhetschef inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen, som ansvarar för kommunens arbetsmarknadsinsatser.

Fakta om feriepraktik

  • Feriepraktik innebär att en ungdom som går ut nian i grundskolan alternativt årskurs 1 eller 2 på gymnasiet erbjuds en plats sex timmar om dagen i tre veckor.
  • Platserna erbjuds i första hand till ungdomar som behöver extra hjälp och stöttning med att få in en fot på arbetsmarknaden.
  • I år har 1 314 ungdomar inkommit med intresseanmälan, varav ungefär lika många pojkar som flickor.
  • Sommaren 2022 ansökte 1347 unga om en plats. Av dem erbjöds 549 ungdomar kommunal feriepraktik eller subventionerat feriearbete via Lunds kommun. 74 procent fick feriepraktik inom kommunala verksamhet, 26 procent inom företag och ideella organisationer.

Här kan du läsa mer om hur du erbjuder en praktikplats.

Här kan du läsa mer om feriepraktik för unga.

Uppdaterad:

Dela sidan: