Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lund omdiplomeras till Fairtrade City för sextonde året

Lunds kommun har varit en diplomerad Fairtrade City sedan 2007 och i år är det sextonde året som staden åter blir diplomerad. Under förra året köpte kommunen in rättvisemärkta produkter för över fem miljoner kronor. Kaffe, te och bananer omfattar den största delen av inköpen. Men vad innebär det att vara en Fairtrade City?

Kvinna som plockar kaffebönor från ett träd.

Elin Engdahl är ordförande i kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott och för samverkansgruppen för Lund Fairtrade City.

– Lunds kommun har höga ambitioner när det gäller klimat och miljö och är en stad som värnar om och arbetar för mänskliga rättigheter. Därför är det viktigt att vi också tar ett socialt ansvar när det gäller de produkter vi använder i våra egna verksamheter och att vi uppmuntrar andra aktörer i Lund att ta samma ansvar. Som Fairtrade City bidrar vi direkt till en mer rättvis handel globalt och säkerställer att det vi konsumerar tar hänsyn till både sociala, ekonomiska och miljömässiga krav.

Förbättringar för en hållbar produktion

När vi köper en fairtrade-produkt får odlarna en premie, som en extra betalning. Odlarna eller de anställda bestämmer gemensamt vad premien ska användas till, men den ska gå till projekt eller förbättringar som bidrar till en hållbar produktion. Pengarna används främst till ekonomiska ersättningar, men även till investeringar i ny infrastruktur, till affärsutveckling och till sociala investeringar som utbildnings- och hälsofrämjande insatser.

Under 2022 köpte Lunds kommun in fairtrade produkter för totalt 5 290 952 kronor. När det gäller inköp av bryggkaffe, te, kakao och bananer är inköpen till närmare 100 procent fairtrade. Störst andel inköp utgörs av bryggkaffe med 3 030 417 kronor och där 97 procent av kaffet är både ekologiskt och fairtrade. Kommunens kaffeinköp har i sin tur gett tillbaka en premie på 420 105 kronor till odlarna och producenterna.

Det finns egentligen inga kvantitativa målsättningar för hur stor andel rättvisemärkta produkter kommunen ska köpa in. Men det finns målsättningar för hållbar konsumtion och att kommunen ska köpa in livsmedel med minsta möjliga klimat- och miljöpåverkan som framställts under goda arbetsförhållanden. Där det är möjligt ska livsmedlen dessutom vara etiskt certifierade.

Vårens kampanj sätter fokus på kaffe

Vårens Fairtrade kampanj "Fika Forever" pågår mellan den 8 till 14 maj och sätter fokus på kaffet och de utmaningar som kaffeproduktionen står inför, som torka, översvämningar och förlorade skördar till följd av klimatförändringar. Genom att stötta mindre, lokala producenter som jobbar på ett hållbart sätt, kan även kommande generationer njuta av en fika.

Hållbara Lund

Vill du veta mer om hur vi arbetar mot en mer hållbar framtid?
Hållbara Lund

Uppdaterad:

Dela sidan: