Länk till startsidan

SmiLe banar väg för innovativa bolag

Medicon Village i Lund samlar mängder av framåtblickande innovatörer inom life science. Ett av alla bolag som huserar här är SmiLe Incubator, en affärsinkubator för entreprenörer och start-ups inom life science. SmiLe har siktet inställt på att tillhöra topp tio life science inkubatorer i Europa. Ett sätt att nå dit är att söka, och aktivt arbeta med, internationella samarbeten.

Två kvinnor står framför en vägg. På väggen finns en tavla med logtyper, porträttfoton.
Ebba Fåhraeus, VD och Sara Wanther, Grants Officer på SmiLe Incubator

Vi har träffat Ebba Fåhraeus, VD, och Sara Wanther, Grants Officer, för att få veta mer om SmiLes arbete och EU-koppling.

En eftermiddag i början av april besöker vi SmiLe, i deras lokaler i Medicon Village. Vi välkomnas av deras VD, Ebba Fåhraeus, som visar oss runt bland värdefull labbutrustning och färgstarka kontor. Lokalerna användes förr av Astra Zeneca men efter att de avvecklat sin verksamhet i Lund flyttade SmiLe in 2012. Inkubatorn hade då redan varit igång i fem år efter att ha grundats 2007 i ett samarbete mellan de lokala aktörerna Innovationsbron Syd AB, Lunds universitet, Ideon Center, Region Skåne, Lunds kommun och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. Nu har SmiLe nyligen firat 15-års jubileum och genom åren har drygt 100 bolag tagit del av inkubatorns verksamhet.

Vad gör SmiLe?

Ebba Fåhraeus beskriver hur begreppet inkubator kommer från de inkubatorer som man har för små bebisar på sjukhus.

– I vårt fall är det ju så att vårt uppdrag är att hjälpa små företagsbebisar, det vill säga det man också kallar start-ups eller entreprenörer om man pratar om individerna, att lyckas med deras affärsidéer så att det kommer fram produkter eller tjänster, säger Ebba Fåhraeus.

SmiLe verkar inom området life science och hälsa. Inkubatorer har olika målgrupper, SmiLe riktar sig mot företag som tar fram produkter och tjänster som kommer att användas, föreskrivas eller rekommenderas av utbildade proffs inom vårdkedjan. Inom de aktuella områdena finns det olika regulatoriska regelverk som reglerar framtagandet av produkter. Generellt är det ett hårt reglerat område som kräver kostsamma kliniska tester. Ebba Fåhraeus berättar hur kostnaden för att ett litet bolag med en liten produkt ska få ut sin produkt på marknaden är ungefär 1 miljard svenska kronor.

Hjälp att navigera i en svår marknad

Det SmiLe erbjuder är därför hjälp att navigera inom detta svårnavigerade marknadsområde. Ebba Fåhraeus beskriver det som att:

– Vi är den plattformen som möjliggör för de här forskarna att göra något med sina upptäckter och skapa bolag och så att de så småningom kommer till mänsklighetens nytta, säger Ebba.

SmiLe Incubator tillhandahåller affärsrådgivning, labb, utbildningar, workshops och kompetens. De erbjuder både sin egen interna kompetens men också ytterligare via sina sponsorer som bland annat inkluderar experter på regulatoriska frågor som är viktiga inom life science, exempelvis avtal, patent och förhandling. Dessutom ser SmiLe till att odla ett nätverk av industripartners och finansiärer som entreprenörerna kan ta del av.

Drivs av offentliga medel

SmiLe Incubator är ett non-profit aktiebolag som i huvudsak drivs av offentliga medel. För att möjliggöra snabbare investeringar arbetar de också aktivt med att söka medel från EU-fonder. SmiLe deltar i flertalet ERUF-projekt, Erasmusprojekt, Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack, Interreg South Baltic program och ytterligare projekt ligger i beredning. Sara Wanther arbetar som Grants Officer och koordinerar ansökningar, hittar partners och övervakar aktuella utlysningar. Hon berättar hur de arbetar utifrån SmiLes strategi och handlingsplan. Baserat på dessa letar de efter utlysningar och projekt som kan bidra till SmiLes utveckling. Exempelvis äger SmiLe ett ERUF-projekt som heter SmiLe Labs. Deltagandet i det projektet grundades i att de hade sett ett ökat inflöde av företag som utvecklar produkter och tjänster i gränslandet mellan mat och life science, och SmiLe var inte riktigt rustade för frågeställningar inom det området. Tack vare EU-projektet har de kunnat fylla det kunskapsglappet samt investera i utrustning för att på bästa sätt kunna stötta bolagen.

Många life science bolag i Skåne och Själland

Att ha internationella samarbeten och arbeta strategiskt med EU:s fonder och program är enligt Sara Wanther viktigt för att SmiLe ska nå sina mål.

– Vårt mål är ju att vi ska tillhöra topp tio i Europa bland life science inkubatorer och ett sätt att nå dit är att vi arbetar aktivt med internationella samarbeten och ser det som strategiskt väldigt viktigt, säger Sara Wanther.

I Skåne och Själland är koncentrationen av life sience bolag hög och de bildar, enligt Sara Wanther, tillsammans det största klustret inom EU. Sara Wanther förklarar att aktörerna inom life science i Sverige ändå är små utifrån ett globalt perspektiv, och att samarbeten hjälper en att komma upp i kritisk massa och bli en starkare aktör på den internationella marknaden.

Stark koppling till Skåne

Trots internationella ambitioner är SmiLes lokala koppling till Lund och Skåne stark. Av de ungefär 25 bolag som just nu deltar i inkubatorn är endast ett eller två grundade i andra delar av Sverige än Skåne. Ett exempel på en lokal framgångssaga som lyfts fram av både Ebba och Sara är Acrivon Therapeutics som blev noterat på NASDAQ-börsen i New York under hösten 2022. De arbetar med ”personalized medicine” och har tagit fram en teknik för att identifiera vilka patienter en viss medicin fungerar för. Denna teknik kan förhindra att patienter behandlas med mediciner som deras kroppar inte kommer att svara på.

Acrivon Therapeutics framgång är ett exempel på hur SmiLe Incubator bidrar till sin vision: ”to strenghten mankind through life science innovation”. Det är också ett exempel på hur medel från EU-fonder bidrar till att göra verklig skillnad. Skillnad inte bara för det lokala näringslivet, utan också för patienter världen över som får ta del av bolagens innovationer.

Europa direkt

Uppdaterad:

Dela sidan: