Länk till startsidan

Glöm inte svara på förskoleenkäten

Den 8–28 maj kan du som är vårdnadshavare till barn som går i Lunds kommuns förskolor besvara förskoleenkäten. Dina svar hjälper oss när vi utvecklar våra förskolor.

Flicka som sitter vid ett bord och målar. Hon har målat röd färg på sin hand med en pensel.

Enkäten genomförs vartannat år och ger dig som vårdnadshavare möjlighet att vara med och påverka ditt barns förskola. Dina svar ger oss värdefull information som vi tar vi med oss i det dagliga arbetet och i vårt systematiska kvalitetsarbete. Det är ett underlag som är viktigt både för den enskilda förskolan och för utvecklingen av förskoleverksamheten i Lunds kommun i stort.

Så här går undersökningen till

Den 8 maj skickades enkäten till de mejladresser som finns registrerade i våra system. Du har fått ett mejl för varje barn du har i någon av våra förskolor.

Frågorna i förskoleenkäten handlar bland annat om trivsel, omsorg, utveckling och lärande, delaktighet och inflytande samt förskolans kontakt med hemmet. Frågorna har koppling till förskolans läroplan och skollagen.

Frågor och svar

Finns enkäten på andra språk?

Enkäten finns översatt till arabiska, dari, engelska, somaliska och ukrainska. Du kan välja språk när du klickat på enkätlänken i mejlet. På förskolan kan du be att få översatt information om enkäten.

Hur gör jag om jag har flera barn som går i förskolan?

Om du har fler än ett barn i förskola ska du besvara en enkät per barn. Du kommer då få flera mejl och ska skicka in ett svar för varje mejl du får. Du ser vilket barn svaren avser när du öppnat enkätlänken.

Till vilken mejladress skickas enkätlänken?

Enkäten har skickas till den mejladress som finns registrerad i våra system. Har du inte fått ett mejl med enkäten så kontakta oss så att vi kan skicka den.

barnochskola@lund.se

Om vi är två vårdnadshavare som vill svara, hur gör vi då?

Ni kan ni välja att svara gemensamt eller att skicka in varsitt svar.

Hur ska jag svara när jag inte är med i förskolan på dagarna?

Det kan vara svårt att besvara en enkät om ditt barns förskola när du inte deltar i verksamheten. Vi ber dig att svara utifrån din upplevelse och dina intryck. Det finns också möjlighet att välja alternativet Vet ej.

Är mitt svar anonymt?

Dina svar behandlas anonymt och ingen får veta hur just du har svarat.

Är det obligatoriskt att besvara enkäten?

Det är frivilligt att delta i undersökningen men för att få tillförlitliga resultat hoppas vi på hög svarsfrekvens. Därför uppskattar vi om du vill svara på enkäten.

Vad visade tidigare års resultat?

I 2021 års enkät instämde 89 procent av vårdnadshavarna i att de överlag var nöjda med kvaliteten på sitt barns förskola. Påståendet ”Personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt” var den fråga med högst andel instämmande svar, hela 94 procent. Resultaten från 2021 års enkät har varit viktiga för såväl de enskilda förskolornas utveckling som utvecklingen av förskoleverksamheten i Lunds kommun i stort.

Kan jag få mer information?

Önskar du mer information om enkäten är du välkommen att kontakta barn- och skolförvaltningen med e-post.

barnochskola@lund.se

I förskolans läroplan finns information om förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer.

Om förskolans läroplan på Skolverkets webbplats

Uppdaterad:

Dela sidan: