Länk till startsidan

Barn- och skolnämnden har beslutat att stänga förskolan Hans och Greta

Barn- och skolnämnden har den 26 april beslutat att lägga ner förskolan Hans och Greta på Norra Fäladen. Hela verksamheten kommer flytta till Annegårdens förskola.

Personalen har erbjudits att följa med till Annegården och kommer därför kunna fortsätta att jobba med barnen. Flytten planeras ske i augusti 2023.

Bakgrund till beslutet

Beslutet har tagits för att det finns fler platser än barn på förskolorna i området Norra Fäladen och enligt befolkningsprognosen kommer det inte att behövas så många platser i framtiden. Beslutet är viktigt för att stärka kvaliteten på undervisningen och se till att alla barn får en likvärdig utbildning.

Genom att minska antalet förskolor i området får personalen fler kollegor dessutom kan mer resurser läggas på undervisning av barnen i stället för på tomma lokaler.

Vårdnadshavare och personal har löpande informerats under beslutets gång och fått möjlighet att inkomma med synpunkter både via möten och formulär.

Barngrupperna hålls samman vid flytten

Att flytta barnen i befintliga grupper till Annegårdens förskola innebär att grupper kan hållas samman, vilket gör förändringen trygg för barnen. Eftersom det finns så många lediga platser på förskolorna i Norra Fäladen så finns det även möjlighet för föräldrarna som inte vill följa med till Annegården att erbjudas plats på övriga förskolor efter önskemål. Barnen från Hans och Greta har förtur till lediga platser. Flytten planeras ske i augusti 2023.

Underlag för nämndens beslut om lokalförändringen hittar du här

Uppdaterad:

Dela sidan: