Länk till startsidan

Lundaföretagare ger höjt betyg till kommunens företagsklimat

Företagsklimatet i Lund får högre betyg av lundaföretagarna än förra året. Kommunen förbättrar sin rankningsplacering och placerar sig på plats 118 bland drygt 200 deltagande kommuner i Sverige. Det visar Sveriges kommuners och regioners årliga företagsklimatundersökning som presenteras i dag.

Drönarbild över centrala Lund.

Det är tionde gången som mätningen av företagarnas nöjdhet med kommunernas service genomförs. I undersökningen har företagen fått tycka till om kommunens service inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Resultaten presenteras i rapporten Öppna jämförelser Insikt.

Som helhet får Lunds kommun kundnöjdhetsindex (NKI) 74 på en hundragradig skala, där NKI 70-80 motsvarar ett gott betyg och NKI 80 eller mer en mycket hög kundnöjdhet. Det kommunövergripande resultatet är fyra enheter bättre än förra årets NKI 70. Lunds betyg tangerar genomsnittsbetyget i regionen och ligger strax under rikssnittet. Bland de tolv städer som är av liknande storlek och som Lund brukar jämföra sig med blir det en sjundeplats.

– Det gör mig mycket glad att utvecklingen går åt rätt håll. Dialogen med och servicen till näringslivet är högt prioriterad. Nu ska vi i tätt samarbete med näringslivet utveckla detta ytterligare för att fortsätta stärka Lunds kommun som platsen där företag startas, flyttar till och växer, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Högst betyg får Lund inom myndighetsområdet serveringstillstånd, med NKI 87 vilket är högt över genomsnittet i riket och regionen.

– Toppnoteringen när det gäller serveringstillstånd är imponerande och stabil över tid. Verksamheten genomsyras av hög medvetenhet i alla servicedimensioner utifrån kommunens förutsättningar att ge en god service till företag, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör.

När det gäller de specifika delfrågorna i undersökningen får kommunen mycket ros när det gäller kommunens attityd i myndighetsutövningen och förmåga att hålla överenskomna tidsramar. Mest ris får kommunens webbinformation och information om processen och rutinerna för ärendet.

– Vi är glada över årets resultat och ser att kommunen nu kommer ikapp den höga nivå vi hade under flera år innan pandemin. Bland annat ser vi nu att det utvecklingsarbete som gjorts inom framför allt bygglovsområdet med fokus på ökad effektivitet har gett resultat, säger Christoffer Nilsson.

Skånska Hörby är bäst i landet med NKI 87. Höganäs och Åstorp är ytterligare två kommuner som placerar sig bland de tio bästa i landet, med NKI 86 respektive NKI 84.

Fakta om mätningen

  • Lunds kommun medverkar sedan år 2014 i den nationella företagsklimatundersökningen, som samordnas via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Det är en sammanställning av resultaten från servicemätningen Insikt på nationell nivå och en rankning av kommunerna.
  • Drygt 370 företag, av drygt 34 500 företagare i landet, har tyckt till om Lunds kommuns myndighetsutövning inom fem myndighetsområden: bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.
  • Mätningen genomförs i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA). När en kommun har ett NKI/NUI på 70 eller högre bedöms det vara ett högt resultat, 62-69 motsvarar godkänt och lägre än 62 är ett lågt resultat. År 2022 medverkade 207 kommuner samt 13 förbund/gemensamma förvaltningar.
  • Läs mer om undersökningen här:

Öppna jämförelser: företagsklimat 2022

Uppdaterad:

Dela sidan: