Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Children’s meeting place - där barnen får sina röster hörda

Solen lyser från en klarblå himmel och färgglada vimplar fladdrar i vinden. Det luktar popcorn och det myllrar av barn och vuxna runt trädet bakom Stadsbiblioteket. Med avstamp i FNs globala mål om en hållbar utveckling och barns rättigheter invigdes 2019 en ny mötesplats i Lund. Mötesplatsen är ett träd utanför Lunds stadsbibliotek.

Under hållbarhetsveckan har 140 barn från International School of Lund – ISLK, tillsammans med chefer och politiker samlats för samtal under trädet. Eleverna har skapat olika posters och modeller kring frågor de brinner för. Tanken är att det är de vuxna som går runt på de olika stationerna och ställer sina frågor till barnen i stället för tvärt om.

Flera politiker är på plats, bland annat My Lilja som är ordförande i utbildningsnämnden. Hon lyfter hur viktigt det är att involvera barn och organisationer som arbetar med barn vid beslutsfattande.

Samuel Jonsson som är vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden tycker att det är viktigt att bli lyssnad på och att det var en av anledningarna till att han själv blev politiker. Barnens röster måste också få gehör.

Ett tillfälle där de vuxna verkligen lyssnar

Eleverna Oskar, Ida och Maxime tycker att det är ett jättebra tillfälle att träffa beslutsfattare av olika slag. De upplever ibland att det är svårt att få vuxna att lyssna, att det kan vara svårt att få svar på olika frågor och att det ofta tar väldigt lång tid. Elfrågan anser de alla är ett stort problem och de har uppmärksammat att belysningen verkar vara på i onödan på deras skola. De vill lyfta att deras skola borde vara helt nedsläckt på kvällar, helgen och lov. Då skulle de pengarna kunna läggas på bättre saker, till skolans verksamhet och till eleverna direkt.

- Vi behöver spara el, att släcka ner är bra för miljön och vi skulle kunna använda de pengarna till andra saker, kanske till studieresor, säger Oskar.

De tycker också att kollektivtrafiken borde vara billigare, helst gratis.

- Alla resor med kollektivtrafik borde vara gratis, tycker Ida. Särskilt för dem under 16 år. Det hade verkligen påverkat miljön.

Egentligen tror de inte att deras åsikter skiljer sig jättemycket från de vuxna. Den största skillnaden är nog att de inte tänker lika mycket på pengar och ekonomi som de vuxna.

- Vuxna tänker alltid mer kring ekonomi och vi barn tänker mer kring miljöfrågor. Vi är inte lika insatta i pengars värde, säger Ida.

Anshiyati och Adele har gjort en poster och ett plakat med saker de tycker är viktiga och som skulle kunna förbättras på biblioteken. Adele tycker att det behövs fler böcker på engelska riktade till åldersgruppen 9 till 13 år. Hon tycker också att det är lite rörigt och att alla språk blandas ihop ibland. Ett annat förslag är att personalen borde ha en knapp som visar att de är tillgängliga och kan svara på frågor. Ibland kan det vara svårt att veta vem man ska vända sig till eller våga fråga.

Foto på elever från ISLK under hållbarhetsveckan
Oskar, Adele, Anshiyati, Ida och Maxime från International School of Lund - ISLK.

Idéerna flödar och de kloka förslagen är många. Här är några av dem.

  • Sluta använd konstgräs.
  • Det behövs större variation på skolmaten. Olika matkulturer borde vara representerade. Det kan motverka fördomar och bidra till att fler känner sig inkluderade.
  • Starta en gratis ”Coding club”på stadsbiblioteket där barn kan lära sig att programmera och på så sätt få verktyg att skapa framtiden.
  • Lunds kommun borde bli mycket bättre på att ha information även på engelska.
Foto på poster tecknad av barn från ISLK
Foto av ett papper med text om hur skolmaten kan förbättras.

Varför samlas under ett träd?

Globträdet är en ideell förening som 2001 fick uppdraget av FN att etablera och driva en mötesplats på FN-området i Nairobi där barn och världens beslutsfattare samtalar om det som är viktigt för barn. Trädet i Nairobi är Moderträdet för alla Children’s meeting places. Idag finns flera Children’s meeting places under andra träd i svenska städer och i världen.

Uppdaterad:

Dela sidan: