Länk till startsidan

Sökes: 100 feriepraktikplatser till lundaungdomar

Hjälp oss att ge fler lundaungdomar en lärorik sommar där de får möjlighet att knyta kontakter med arbetslivet och skapa en meningsfull sommar.

Feriepraktik tjejer arbete

600 feriepraktikplatser ska bli 700 och vi hoppas att du är med och bidrar. För att förebygga en ökande ungdomsarbetslöshet kan privata företag, föreningar, kommunala bolag och förvaltningar erbjuda feriepraktikplatser. Kommunen står för halva respektive hela lönekostnaden för företag och föreningar.
Kommunal feriepraktik innebär att en ungdom erbjuds en plats sex timmar om dagen i tre veckor. Platserna erbjuds i första hand till ungdomar som behöver extra hjälp och stöttning i att få in en fot på arbetsmarknaden.
Anmäl till oss hur många ungdomar din organisation kan ta emot, snarast möjligt.
Läs mer och anmäl platser på:

lund.se/erbjudplats


Uppdaterad:

Dela sidan: