Länk till startsidan

Naturskolans nyhetsbrev april

April 2023

Nu öppnar anmälan till fortbildningen Mer friluftsliv i skolan

Är du lärare eller fritidspedagog? Vill du få nya verktyg och inspiration till att genomföra undervisning och friluftsdagar som ger positiva upplevelser av friluftsliv? Nu har du chansen! Naturskoleföreningen, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna anordnar en kostnadsfri fortbildning om friluftsliv som utgår från Lgr 22.

När och var?

5–6 okt, kl. 9–16, i Lund

För vem?

Pedagoger i grundskolan (F–9), exempelvis lärare i NO, Idrott och hälsa och fritidspedagoger.

Hur?

Praktiska friluftsövningar kopplade till exempelvis allemansrätten, friluftssäkerhet, att göra upp eld och eldtekniker, att laga mat ute, att bygga vindskydd, att hantera redskap och material, natur- och vattenvård, fiske och säkerhet vid vatten. Diskussion om utomhuspedagogiska metoder som underlättar måluppfyllelse.

Här hittar du mer information och anmäler dig till kursen

En bild som visar en eld på en plåt och tre personer som sitter runt.

Ansök om bidrag från Gröna skolgårdar 15 maj

Sista chansen att söka bidrag från Gröna skolgårdar för projekt som ska genomföras under 2023 är den 15 maj. Bidrag beviljas projekt som på olika sätt utvecklar och berikar utemiljön och där barnen/eleverna är delaktiga i processen och genomförandet.

Du hittar all information du behöver samt ansökningsformulär här

En bild som visar pallkragar målade i olika färger som är byggda som bänkar.
Hallonbackens förskolas Gröna skolgårdsprojekt 2022.

Råd och riktlinjer för förskole- och skolgårdar i Lunds kommun

Råd och riktlinjer för utemiljön vid förskolor har funnits länge men nu finns det även riktlinjer för skolans utemiljö. Dessa är resultatet av ett förvaltningsövergripande arbete som utifrån en rad nationella och lokala förutsättningar, så som principen om barnets bästa, Boverkets allmänna råd och vägledning kring förskole- och skolgårdar, lekvärdesfaktorn samt policy för skolgårdar i Lund syftar till att nå en samsyn kring hur man kan arbeta med förskole- och skolgårdar i kommunen.

Utemiljön vid skolor i Lunds kommun

Råd och riktlinjer för utemiljön vid förskolor i Lunds kommun

Månadens uteklassrum Körsbärsdalen

Platsens skönhet går inte att beskriva i ord den måste upplevas! En vandring genom Körsbärsdalen när träden står i blom och fåglarna sjunger som mest erbjuder många möjligheter att upptäcka och undersöka platsen och dess många växter och djur. Passa på att titta efter bostäder för fåglar i gamla träd, lyssna efter fågelsång, följa bäckens meandring och rikta blicken mot floran på marken.

Gå till Uteklassrum Körsbärsdalen för förslag på vandring och pedagogiska aktiviteter att göra där

En sluttning med blommande körsbärsträd.

Skolinspektionens granskning av lärande för hållbar utveckling

En rapport släpptes i februari och granskningen visar att de flesta skolor kan utveckla arbetet med LHU och att det ofta saknas en gemensam förståelse av vad LHU är.

Läs rapporten på Skolinspektionens webbplats

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Ungefär en gång i månaden under läsåret skickar vi ut ett nyhetsbrev med erbjudanden från Naturskolan, nyheter på området naturvetenskap och lärande för hållbar utveckling, med mera. Alla är välkomna att bli prenumeranter. Skicka ett e-post till oss där du anger namn, arbetsplats och ort. Skriv Anmälan nyhetsbrev i ämnesraden.

Skicka till: naturskolan@lund.se

Läs mer om Naturskolan

Uppdaterad:

Dela sidan: