Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kom vidare bidrar till bättre integration… eller?

Kom vidare erbjuder samhällsvägledning på olika språk och uppmuntrar besökarna att våga testa själva, för ökad självständighet. Men bidrar det till bättre integration?

Fyra personer tittar på varandra och ler.

För att svara på den frågan behöver vi veta vad integration är och hur vi mäter den. Det är inte så lätt som det kanske låter.

Är integration att ha ett jobb?

I så fall går det inte så bra för integrationen i Lund. I Sverige går 36 procent av dem som är färdiga med etableringsprogrammet vidare till arbete eller studier inom 90 dagar. I Lund är den siffran 19 procent. Trots att arbetslösheten generellt är låg i Lund.
– Där hoppas vi att Kom vidare kan bidra till förbättrade siffror på sikt. Tanken är att besökarna ska få hjälp med sitt ärende direkt och slippa lägga tid och energi på att slussas mellan olika myndigheter och organisationer, säger Hanna Nilsson, projektledare för Kom vidare.
Maryam Hashemi är en av vägledarna på Kom vidare. Hon kan hjälpa besökarna på såväl svenska som dari och persiska. Hon ser språket som nyckeln till integration. Själv vill hon lära sig engelska och sedan kanske arabiska också.
– Att lära av varandra och inspireras av olikheter är en aspekt av integration som inte diskuteras lika mycket, säger Hanna Nilsson.
På tisdag 18 april kommer det att vara en paneldebatt om just integrationen i Lund. Där kommer:

  • Azher Qamar, forskare vid Lunds universitet
  • Axel Wallin, hållbarhetschef på IK Eos
  • Magdalena Titze, tf utredningschef på Lunds kommun

att diskutera varför Lund inte är bäst på integration – än.

Varför är Lund inte bäst på integration – än?

Kom vidare


Uppdaterad:

Dela sidan: