Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Elanvändningen i Lunds kommun minskade med 10 procent

Nära samarbete mellan förvaltningar och bolag, snabba beslutsvägar och en rad åtgärder för att effektivisera energianvändningen inom kommunens verksamheter, har bidragit till att elanvändningen minskade med 10 procent under sista kvartalet 2022 jämfört med samma period året innan.

Solpaneler på tak

Under hela förra året minskade kommunorganisationen och Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF) energianvändningen med drygt 5 procent.

Gatubelysningen sparade mest el

– Styrningen av gatubelysningen är den åtgärd som sparat mest el, utan att den medfört någon extra kostnad för kommunen. På sikt kommer även bytet av belysning till LED-armaturer i gatumiljöerna och i idrottshallarna göra stor skillnad, liksom de satsningar som görs på energieffektivisering av storköken och förbättringar av lokaler med hög energianvändning, säger Linda Birkedal, miljöstrateg på kommunkontoret.

Totalt har den ändrade styrningen av gatubelysningen sparat 260 Megawattimmar el från november till februari, vilket har lett till en besparing på 374 000 kronor. Av trygghetsskäl kortades tiden ner, då gatubelysningen är tänd, med 15 minuter morgon och kväll. Om den ursprungliga planen vidhållits, att ha gatubelysningen tänd 30 minuter kortare tid morgon och kväll, hade besparingen under ett år blivit hela 1250 megawattimmar, vilket hade gett en kostnadsminskning på 1,8 miljoner kronor.

Åtgärder i våra fastigheter

På Järnåkraskolan har en mängd åtgärder lett till en energibesparing på 27 procent årets tre första månader jämfört med tidigare år. Genom att bland annat ersätta gamla remdrivna fläktar och aggregat, göra ventilationsinjusteringar, byta ut ineffektiva cirkulationspumpar och optimera styrreglage och övervakningssystem, har en effektbesparing* gjorts på 80 kilowatt jämfört med förra året.
I flera av kommunens fastigheter har även värmesystemen bytts ut från gas till fjärrvärme. Totalt har 1390 megawattimmar omvandlats från gas till fjärrvärme. Även om fjärrvärmen också stigit i pris, har den långt ifrån varit på samma nivå som för el och gas. Dessutom produceras en stor del av fjärrvärmen i kraftvärmeverk, vilket gör att omvandlingen skapar utrymme för en ökad elproduktion.

Energirådgivningen till lundaborna tredubblades

Kommunens klimat- och energirådgivare har varit hett eftertraktade och i Lund ökade antalet rådgivningar från 110 till 331 förra året jämfört med 2021. Det är en ökning på närmare 300 procent som kan jämföras med en ökning på 80 procent för hela Sverige.

– Vi har haft många frågor om värmesystem och hur man kan sänka sin energianvändning både genom små och stora åtgärder, som till exempel tilläggsisolering av vind och byte av fönster. Intresset för solceller är fortfarande stort, men i Lund har det varit frågor om värmepumpar som toppat listan över den vanligaste frågan, säger Sara Östberg, energi- och klimatrådgivare i Lunds kommun.

Energi- och klimatrådgivning (EKR) finns i hela landet och finansieras med stöd av Energimyndigheten. Rådgivningen är kostnadsfri och opartisk och vänder sig till privathushåll, bostadsrättsföreningar samt små och medelstora företag.

* Effektbesparingen innebär en minskning av abonnemangskostnader, avlastning av fjärrvärmenätet samt minskade koldioxidutsläpp.

Vill du veta mer?

Så är arbetar Lunds kommun för att minska energianvändningen

Så sparar Lunds kommun energi

Få tips och råd hur du kan spara energi i ditt hem.
Energi- och klimatrådgivning

Uppdaterad:

Dela sidan: