Länk till startsidan

Gymnasielärare besöker skola i Tanzania

Trots olikheter i skolsystem värderar lärare relationen till elever väldigt högt. Det blir uppenbart när lärare och från Sverige och Tanzania träffas. Gymnasielärarna Linda och Martin besökte nyligen Hekima Girls’ Secondary School.

Lärare från Sverige och Tanzania
Från vänster: Rachel Onamu, Sinikka Neuhaus, Richard Asker, Martin Granbom, Linda Smidfelt, Jacob Ohlsén, Glen Helmstad.

Linda Smidfelt och Martin Granbom bedriver praktiknära forskning på en del av sin tjänst. Martin är lektor i biologi på Spyken och Linda är lärare i italienska och engelska på Katedralskolan. De tittar på hur relationer mellan pedagog och elev ser ut och påverkar undervisningen, och hur pedagoger kan jobba med att utveckla goda relationer.

I forskningsprojektet samarbetar Linda och Martin med Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet. Lärarstudenter erbjuds möjligheten att göra delar av sin praktik på Hekima Girls’ Secondary School i Kagera i nordvästra Tanzania. Martin och Linda fick möjligheten att följa med och träffa lärare och elever på skolan.

- Vi arrangerade två workshops med lärarna och utbytte erfarenheter i olika diskussionsgrupper. Det var verkligen bra. Vi pratade om hur skolan fungerar i våra respektive länder, ämnesdidaktik, disciplin och ansvar. De var också intresserade av vår praktiknära forskning och hur vi skapar relationer till eleverna, säger Linda.

Olika förutsättningar

Hekima Girls’ Secondary School är en gymnasieskola med ca 320 elever och 15 lärare. Skolan drabbades av en jordbävning 2016 och vissa lokaler rasade, de har varken haft råd att riva eller renovera. Linda och Martin upplever att det finns stora skillnader mellan våra skolsystem. Det är nunnor som driver skolan i Kagera och de är helt beroende av donationer. Syster Esther har rest mycket för att hitta finansiärer och har därför sett skolsystem världen över.

- Syster Esther menar att de behöver ändra sitt undervisningssätt och ville att vi berättade om ämnesövergripande arbete för lärarna på skolan. De är otroligt styrda av sina läroplaner, som är väldigt detaljerade, inte bara vad undervisningen ska innehålla utan även hur den ska genomföras, berättar Martin.

”Relationen till eleverna är det viktigaste”

Trots skillnaderna var lärarna både från Sverige och Tanzania överens om att mötet med eleverna är det viktigaste.

- Oavsett om vi jobbar på helt olika sätt, så är det samma saker som vi känner är viktiga i relationen med eleverna. Det tar jag med mig från vår resa, säger Linda.

- Det visade sig att alla kom fram till samma sak, mötet med eleverna och hur viktigt det är med goda relationer. Vi tänker så lika fast undervisningen är olika, säger Martin.

Kontakten med skolan i Tanzania har gett ett bra underlag för samtal med eleverna här i Lund och det har varit uppskattat i klasserna att få höra om resan. Både Linda och Martin hoppas kunna få till ett framtida samarbete med Hekima Girls’ Secondary School.

I vår kommer Linda och Martin att ha ett utvärderingsmöte tillsammans med lärarutbildningen och lärarstudenterna där de ska intervjua studenterna om hur de ser på lärar-elev-relationer som de upplevt under praktiken i Tanzania jämfört med deras svenska praktik.

Klassrum från skola i Tanzania

Uppdaterad:

Dela sidan: