Länk till startsidan

Lund C blir ny knutpunkt för alla stadsbussar

Den 20 augusti 2023 börjar stadsbussarna köra enligt ett nytt linjenät. Lund C blir ny knutpunkt för alla linjer, och i samband med det flyttar stadsbussarna ut från Botulfsplatsen. Det är kärnan i det yttrande som kommunstyrelsen har enats om.

Bussar på färd genom centrala Lund.

– Den nya linjedragningen ger oss riktigt bra möjligheter till att utveckla centrala Lund. Det blir 100 procent eldrivna fordon som minskar både utsläpp och buller, samtidigt som flera gator i stadskärnan avlastas från tung trafik utan att tillgängligheten påverkas negativt. En vinst för både lundaborna, miljön, handeln och besökare, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Frågan om hur de gröna stadsbussarna ska trafikera Lunds tätort har utretts i flera år. Det aktuella förslaget har tagits fram av Skånetrafiken, kollektivtrafikbolaget Keolis och Lunds kommun tillsammans. Förslaget har fått stöd av kommunstyrelsen i form av ”Yttrande över förändrad stadsbusslinjedragning i Lund”, som nu skickas till Skånetrafiken som fattar det slutgiltiga beslutet.

Sedan tidigare är det klart att flera linjer får nya rutter när Keolis börjar köra stadsbussarna den 20 augusti 2023. Alla bussar kommer dessutom att stanna vid Clemenstorget och linje 2 och 4 slutar gå till Botulfsplatsen. I samband med att alla linjer flyttas ut från Botulfsplatsen anläggs nya hållplatser på närliggande gator.

Minskad busstrafik med 30-50 procent

Om Skånetrafiken godkänner förslaget kommer centrala Lund att påverkas på många sätt. När Botulfsplatsen befrias från all busstrafik samtidigt som fyra nya busslinjer börjar trafikera Botulfsgatan och Stora Södergatan kommer stadsbusstrafiken i stadskärnan och på gatorna runt Botulfsplatsen att minska med 30-50 procent. Avgaser och buller minskar ytterligare eftersom alla stadsbussar ska vara eldrivna.

– Att vi äntligen avgör den här frågan är viktigt för stadskärnans utveckling. Botulfsplatsen kan bli ett pulserande torg för människor och möten. Exakt hur Botulfsplatsen ska utformas på längre sikt kommer vi att utforska tillsammans med lundabor, handlare, fastighetsägare och andra aktörer, men kortsiktigt vill vi att platsen ska kunna användas för pop up-verksamhet, evenemang och annan tillfällig verksamhet så fort bussarna försvinner, säger Rasmus Törnblom (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

Smidigare byten till tåg och buss

Att Lund C blir ny knutpunkt för busstrafiken kommer att göra det smidigare att byta mellan tåg, spårväg, regionbuss och stadsbuss. Det blir något fler bussar på Bangatan och Spolegatan, men färre på S:t Petri kyrkogata, Klostergatan, Kyrkogatan samt vid Stortorget.

– Kollektivtrafiken behöver anpassas efterhand som staden växer och vi blir fler lundabor. Med det här förslaget kan vi utveckla stadskärnan, men också avlasta flera av våra mest ansträngda gator. En mer dämpad trafikmiljö innebär en bättre trafiksituation för oskyddade trafikanter samtidigt som vi får möjlighet att skapa ett nytt levande torg mitt i staden, säger Johan Gomér, gatuchef i Lunds kommun.

Uppdaterad:

Dela sidan: