Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Fortsatt positiva resultat för Lunds kommuns gymnasieskolor

I Sveriges kommuner och regioners ”Öppna jämförelser” jämförs bland annat de olika kommunernas studieresultat liksom övergången från gymnasieskola till arbete och fortsatta studier. Andelen elever i Lunds kommunala gymnasieskolor som når examen inom tre år har successivt ökat. Kvinnor når grundläggande högskolebehörighet i större utsträckning än män.

Två vuxna elever studerar utomhus med en laptop.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerar Öppna jämförelser i syfte att ge kommuner ett bra och lättillgängligt underlag för analyser och utveckling av sin gymnasieutbildning. De kommunspecifika rapporterna ger till exempel en bild av gymnasieelevernas genomströmning inom tre och fyra år, genomsnittliga betygspoäng samt etablering i arbete och studier två år efter examen. Statistiken bygger huvudsakligen på uppgifter för läsåret 2021/22.

Andelen elever i de kommunala gymnasieskolorna i Lund som 2022 når examen inom tre år är högre än riksgenomsnittet för de kommunala gymnasieskolorna (80,6 procent mot rikets 67,1) och har ökat över tid. Genomströmningen är högre på högskoleförberedande program än på yrkesprogram. Andel elever som tar examen inom treårigt yrkesprogram visar på en ökning mot föregående år. Något större andel kvinnor än män tar examen på yrkesprogram.

Lund skiljer sig mot riket

Andel elever som når examen inom högskoleförberedande program är 88,6 procent (81,5 procent för hela riket 2022). Det är marginellt fler män än kvinnor som tar examen i Lund. I riket är det omvänt en större andel kvinnor som tar examen inom tre år och skillnaden mellan kvinnor och män är större.

Andelen elever som tar examen inom fyra år har minskat men är fortfarande väl över riksgenomsnittet. Det är en större andel kvinnor än män som tagit examen inom 4 år och bara marginellt större skillnad i riket.

Andel elever med grundläggande behörighet inom fyra år har minskat sedan 2020 men är fortfarande väl över riksgenomsnittet och består av större andel kvinnor än män men med en mindre skillnad än i riket.

Ökning av ungdomar som etablerats på arbetsmarknaden

Den genomsnittliga betygspoängen för elever med examen är 15,9 vilket är samma som föregående år och väl över riksgenomsnittet på 14,9. Kvinnor har högre genomsnittlig betygspoäng än män (16,3 mot 15,4).

Andelen ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter slutförd utbildning är 85,3 procent. Detta har ökat över tid och är över riksgenomsnittet på 81,8 procent och är marginellt en större andel män än kvinnor. I riket är det omvänt fler kvinnor än män och större skillnad.

Fördelningen av elever på olika program i Lund jämfört med riket visar på en jämförelsevis större andel på högskoleförberedande program, framför allt naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och IB och en mindre andel på yrkesprogrammen och introduktionsprogrammen.

Öppna jämförelser baseras på statistik från Skolverket och SCB.

SCB förklarar Öppna jämförelser - gymnasieskola 2023

Nyckeltal för den kommunala gymnasieskolan i Lunds kommun

Uppdaterad:

Dela sidan: