Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

"Jag behövde inte byta arbetsgivare för att få en ny utmaning"

Magdalena Titze började i kommunen 2009 som budgetchef. Efter flera år på den tjänsten bytte hon och är nu utredare. Något hon själv kallar en alternativ karriärväg. "Det var dags att göra något nytt", säger hon.

En kvinna pratar med någon som inte syns i bild. Hon gestikulerar med händerna.

Magdalena projektleder utredningar och tar fram beslutsunderlag till kommunstyrelsen. Det handlar om att paketera informationen så att det blir lätt för politikerna att förstå sammanhanget och fatta beslut. När hon började i kommunen jobbade hon som budgetchef. 2016 fick hon tjänst som samordnare av flyktingmottagandet i kommunen, vilket var en helt ny tjänst då. Hon var känd i kommunen och hade kort startsträcka till att kunna samla organisationen. Sina erfarenheter från tjänsterna som budgetchef och flyktingsamordnare har hon stor nytta av i sitt jobb som utredare
– Min kännedomen om kommunens organisation har varit viktig. Att förstå politiska beslut och processer är en kompetens i sig. Att jag har ekonomin i botten har jag haft hjälp av i alla mina rollerna. Och som utredare har jag stor användning av min kompetens inom budget, uppföljning och strategi. Det är mycket jobb som ligger bakom, och många inblandade, för att politikerna ska kunna fatta bra beslut, säger hon.

Alternativ karriärväg

Hon har gått, vad hon själv kallar, en alternativ karriärväg.
– Det är lätt att tänka att göra karriär är att bli chef, men så behöver det inte alls vara. Det finns andra sätt att utmanas på. Det är viktigt att arbetsgivare tar tillvara på kompetensen och tar hand om de medarbetare som har drivkraft och vill göra något annat, säger hon.
När hon själv kände att det var dags för någon annan att ta vid på tjänsten som budgetchef tog hennes dåvarande chef det jättebra och uppmuntrade att Magdalena var sugen på att göra något annat.
– Ens chef måste kunna lita på att det är det bästa för hela organisationen. Jag hoppas att alla medarbetare känner att de vågar säga till dig chef om de är sugna på att göra något annat. Man får lägga prestige åt sidan. Det kan vara läskigt att ta en chans, jag är glad att jag fick möjligheten, säger hon.

En annan planet

För även om en medarbetare byter tjänst inom samma organisation är det alltid en stor förändring att byta jobb.
– Jag behövde inte flytta till en annan arbetsgivare för att få en ny utmaning. Jag vann mycket på att byta uppdrag i samma kontext. Det har varit intressant och givande. Men också rätt så jobbigt, ibland kunde det kännas som att jag kommit till en annan planet, säger hon.
Magdalena trivs på kommunkontoret och tycker att det hänt mycket på förvaltningen sedan hon började. Dels så har det blivit fler kollegor och Magdalena upplever att de jobbar tillsammans med förvaltningarna.
– Det är lättare att ge stöd och vi samverkar i många frågor. Det är roligt och utvecklande att jobba tillsammans. Vi har olika perspektiv och lär oss av varandra, säger hon.

Fler medarbetare som rört sig internt i kommunen

Uppdaterad:

Dela sidan: