Länk till startsidan

3000 Lunda-pedagoger testade utomhuspedagogik i Stadsparken

Den 8 mars samlades samtliga 3000 lärare och pedagoger i förskola och skola i Lunds kommun för att lyfta nyttan av utomhuspedagogik.

Personer står i smågrupper i en park.
Pedagogerna gick under förmiddagen ut och gjorde övningar, till exempel med naturföremål de hittade i parken.

Under dagen diskuterades det varför utomhuspedagogik är så viktig, och hur en varierad undervisning utomhus kan skapa möjligheter för alla barn och elever att bli stimulerade och få en känsla av mening i sitt lärande.

– Fördelarna med utomhuspedagogik är ju att där finns inte de där begräsningarna som du har i ett klassrum eller inne på en avdelning. Behöver du röra dig så kan du göra det utan du stör. Behöver du låta kan du göra det, säger Anna Ekblad naturskolechef.

Föredrag av neurobiolog

Alla pedagoger lyssnade till en spännande föreläsning av Theresa Schilhab, neurobiolog och doktor i pedagogik, samt författare till boken Naturligt lärande.

En fullsatt samlingslokal och en scen med tre bildskärmar. En kvinna håller föredrag.
Pedagogerna lyssnade på Theresa Schilhab.

Övningar utomhus

Efter detta fick samtliga pedagoger utföra olika praktiska uppgifter utomhus – med spännande namn som ’doftdrinken’ och den ’magiska vattendroppen’ – testa och lära sig mer om hur en varierad utomhuspedagogik kan, genom exempelvis sinnlighet och interaktion med djur- och växtliv, gynna barn och ungas lärande och utveckling.

– En stor anledning till att utomhuspedagogik ännu inte är en naturlig del av undervisning är att det finns en vana och tradition att all undervisning ska ske i ett klassrum. Det vill vi se till att ändra på, säger Anna.

Läs om utbildning i förskola och skola

Uppdaterad:

Dela sidan: