Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Digital utbildning lär tonårsföräldrar mer om alkohol och droger

En digital utbildning som Mariamottagningen i mellersta Skåne tagit fram, ger föräldrar tips om hur de kan förebygga alkohol- och droganvändning hos sina barn. Hundratals föräldrar har tagit del av utbildningen sedan den släpptes i november.

En skärmbild hämtad från den digitala utbildningen för föräldrar om alkohol och droger

Utbildningen som Maria Mellersta tagit fram beskriver bland annat hur tecken på alkohol- och droganvändning kan se ut hos unga, de vanligaste preparaten samt hur föräldrar kan agera om de är oroliga för sitt barn. Utbildningen sprids bland annat med hjälp av skolornas nyhetsbrev till föräldrar samt genom att den visas på föräldramöten.

– Redan nu ser vi i statistiken att det är många föräldrar som sett utbildningen. Vi hoppas att så många föräldrar som möjligt ska välja att ta del av materialet, för att ge dem en bra grund att tidigt uppmärksamma behov hos sina ungdomar, säger Hanna Eckerbom Holmberg, samordnare vid Maria Mellersta.

Viktigt med en bra relation till ungdomen

Utbildningsmaterialet är helt digitalt och består av korta filmer, informationstexter och reflektionsfrågor. De som medverkar i filmerna för att utbilda föräldrarna arbetar till vardags på Maria Mellersta Skåne.

– Det viktigaste du kan göra som förälder är att bibehålla en nära relation med din ungdom i tonåren. Och om du misstänker att ditt barn har problem med skadligt bruk eller beroende så är det viktigt att agera, säger Hanna Eckerbom Holmberg, samordnare vid Maria Mellersta.

Några av de tips som nämns i materialet är att våga fråga, vara tydlig med sina egna värderingar kring droger och alkohol, att ha ett icke-dömande förhållningssätt, bra tajming för att prata om svåra saker, att samarbeta med andra föräldrar och att vid behov av stöd kontakta närmaste Mariamottagning.

Här kan du ta del av utbildningsmaterialet.

Här kan du läsa mer om Maria Mellersta Skåne och det stöd de ger till unga och föräldrar.

Uppdaterad:

Dela sidan: