Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Med den nya biblioteksbussen når biblioteket fler

Känner du till Lunds biblioteksbuss? Den erbjuder riktad och uppsökande verksamhet för att fler ska kunna ta del av biblioteket. Blir du nyfiken på hur ett besök kan gå till? I filmen får du följa med på en tur!

Biblioteksbussen kör till förskolor, äldreboenden, HVB-hem och andra verksamheter. Bussen har även en turlista för allmänheten och stannar på platser som ligger långt ifrån något av de befintliga biblioteken i Lunds kommun. Utöver detta används bussen till temaveckor och lovverksamhet för barn och unga.

Fokus på prioriterade målgrupper

Bibliotekslagen (2013:801) som reglerar bibliotekens verksamhet definierar ett antal prioriterade målgrupper som biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt. Dessa grupper har ofta svårt att ta sig till ett fysiskt bibliotek. Genom biblioteksbussen har Folkbiblioteken i Lund växlat upp sitt arbete med så kallad uppsökande arbete. Det innebär att biblioteket kommer till dem som har svårt att ta sig till biblioteket.
Mer information om biblioteksbussens verksamhet


Uppdaterad:

Dela sidan: