Länk till startsidan

Markanvisningstävling: framtidens studentboende i Brunnshög

I markanvisningstävlingen STUD23 ska två byggrätter om sammanlagt 3 000 kvm BTA markanvisas genom en inbjuden arkitekttävling.

Flygbild över Brunnshög med de två byggrätterna.

Byggrätterna, som ligger i centrala Brunnshög, står redo att förvandlas till framtidens studentboende. På platserna vill vi se projekt som bidrar till att göra Brunnshög till något alldeles extra. Tre ledord genomsyrar kommunens målbild för byggrätterna: arkitektur, hållbarhet och studentliv.

Frågor om studenternas sociala liv och gemenskap blir viktiga hörnstenar, liksom hur klimatavtrycket för såväl byggnaden som de boendes livsstil kan minimeras.

Prospekt

Kontakta oss för att ta del av prospekt, köp- och arrendekontrakt, kvalitetsriktlinjer samt broschyr om Brunnshög.

E-post: info.brunnshog@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: