Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nya förskolebussar för fortsatt möjlighet till större omvärldsorientering

Barn- och skolnämnden har beslutat att köpa in en fabriksny buss till Grynmalaregården. Det finns även behov av ytterligare två bussar, en för Naturskolan och en för tillfälliga lokalbehov.

Vit buss med texten Förskolebuss kör i trafiken vid en vägkorsning.

Behovet att kommunens befintliga förskolebussar har setts över. Bakgrunden är att kommunens fem bussar, alla av årsmodell 2011, inte klarade miljökraven efter att miljözon infördes januari 2021 för centrala delarna av Lund. Motorn på en av bussarna, Grynmalaregårdens buss, uppgraderades och kunde därmed köras inom miljözonen. Men renoveringskostnader har ökat i takt med bussarnas ålder och det är läge att sälja av och förnya bussarna.

Skiftande miljöer och olika samhällsperspektiv

Förskolebussverksamheten syftar till att ge barnen spännande upplevelser och tillgång till upplevelser i natur. Barnen får en större omvärldsorientering genom att bussarna erbjuder många skiftande miljöer och samhällsperspektiv.

Artikel: Deras förskola är en buss

Fem förskolebussar blir tre

Barn- och skolnämnden har beslutat att köpa in en ny buss till Grynmalaregården. Utöver det har nämnden även beslutat att utreda möjligheter till ytterligare bussverksamhet som ett utvecklingsprojekt kopplat till Naturskolan. Ytterligare en buss ska finnas för att användas för tillfälliga lokalbehov.

Tanken är kommunens ska ha tre förskolebussar i stället för fem. Två bussar säljs nu samt ytterligare en när Grynmalaregårdens nya buss är levererad. Inköpet finansieras inom ramen för lokalkostnader.

Ta del av handlingaran från barn- och skolnämnden den 29 november 2022

Uppdaterad:

Dela sidan: