Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Gatubelysningen tillbaka till normaltid

I november justerades tiderna för tändning och släckning av gatubelysningen för att minska användningen av el. Nu justeras tiderna igen och från den 1 mars lyser gatubelysningen som vanligt. Totalt har kommunen sparat cirka 260 000 KWh under perioden.

Gaubelysning i gammaldags stil.

Justeringen av gatubelysningen är en av flera åtgärder som Lunds kommun har vidtagit under vintern för att minska kommunens användning av el och bidra till en minskad risk för elbrist och pristoppar. Enligt kommunens beräkningar har 260 000 kWh sparats genom att minska tiden då gatubelysningen är tänd, vilket motsvarar uppvärmningen av cirka 13 villor under ett år.

Många har hört av sig

I mitten av november justerades tiderna med 30 min på morgonen och motsvarande på eftermiddag/kväll. Efter att många lundabor hört av sig till kommunen justerades tiderna till 15 minuters skillnad morgon och eftermiddag/kväll.

– Jag vill skicka ett tack till alla tåliga lundabor. Jag har full förståelse för att det skapar oro när det är mörkare än vanligt på väg till jobbet eller till skolan, och det är bra att man då hör av sig till oss. Efter den sista justeringen i november kunde vi se att färre hade synpunkter. Nu vet vi att det går att ställa om snabbt när det behövs, säger Johan Gomér, gatuchef i Lunds kommun.

Beslutet att återgå till normalläge baseras på Svenska Kraftnäts bedömning att energiläget har förbättrats och att risken för bortkoppling av el har minskat. Kommunen kommer att fortsätta bevaka energiläget och kan göra nya justeringar vid behov.

Arbetet med att byta till mer LED fortsätter

Den ansträngda energisituationen under hösten och vintern har också visat på betydelsen av att fortsätta öka andelen gatubelysning med energieffektiv LED-teknik. Till skillnad från äldre armaturer som bara kan tändas och släckas kan LED-belysning styras till olika tider och platser, beroende på när och var ljuset behövs mest. LED skapar dessutom bättre ljus till lägre effekt vilket betyder att det räcker med 80 procent ljusstyrka i normalläge.

Med LED kan ljusstyrkan till exempel sänkas under kvällen och natten när färre rör sig ute, utan att det blir helt mörkt. Än så länge finns LED-tekniken bara i omkring 15 procent av kommunens gatubelysning men det pågår ett kontinuerligt arbete för att byta ut äldre armaturer.


Så arbetar kommunen med att minska användningen av el.

Uppdaterad:

Dela sidan: