Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nu är vi över 128 000 Lundabor

Sveriges tolfte största stad fortsätter att växa. I dag presenterade Statistiska centralbyrån, SCB, sina befolkningssiffror för 2022.

Bild från Kulturnatten, med en stor samling människor på Stortorget
Nu är vi över 128 000 invånare som bor i Lunds kommun

SCB samlar varje år in statistik över landets befolkning. När siffrorna presenterades i dag stod det klart att 128 384 invånare bodde i Lunds kommun vid årsskiftet 2022/2023.

– Det är roligt att kommunens attraktivitet håller i sig och vi närmar oss 130 000-vallen. Med en aktiv och hållbar stadsbyggnadspolitik och med fokus på att utveckla och förädla både den kommunala välfärden och servicen kommer vi kunna fortsätta växa och öka attraktiviteten ytterligare, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Allt fler väljer att bo i Lund

Mellan år 2021 och 2021 ökade invånarantalet i Lund med 1 008 personer. Befolkningsökning beror till största delen på att fler har flyttat till Lund jämfört med hur många som flyttat ifrån Lund. Under 2022 flyttade 11 632 personer in samtidigt som 10 793 flyttade ut.

– Det är glädjande att konstatera att fler väljer Lund som sin hemkommun. Med en växande befolkning uppstår nya möjligheter och utmaningar. Vårt fokus kommer fortsätta att ligga på att ge en så god service vi kan till alla våra invånare, företagare och besökare, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lunds kommun.

Det som sticker ut något i årets statistik, både nationellt och lokalt är födelsetalen. Barnafödandet minskade i 215 av Sveriges kommuner under 2022 jämfört med 2021. I Lund föddes 974 barn, vilket är den lägsta siffran sedan år 2000.

FAKTA Lund i SCB:s befolkningsstatistik

  • Barnafödandet minskade med 173 barn mellan 2021 och 2022. År 2022 föddes 974 barn i Lunds kommun.
  • Antalet avlidna ökade i Lund under 2022 jämfört med 2021. 892 personer avled under 2022, jämfört med 846, år 2021.
  • Födelsenettot (födda minus döda) var +82 år 2022, jämfört med år 2021.
  • Inflyttningsnettot (inflyttning minus utflyttning) var +839 år 2022, jämfört med 2021.
  • En justeringspost på +87 personer redovisar händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2021, men som rapporterats efter den 1 februari.
  • Totalt ökade befolkningen i Lunds kommun med 1008 personer, från 127 376 år 2021, till 128 384 år 2022.

    Källa: SCB

Uppdaterad:

Dela sidan: