Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Överenskommelse tecknad om senioraktiviteter i Stångby

Under 2022 inledde SPF Seniorerna Stångby aktiviteter för att motverka ensamhet bland äldre i byn. Nu har föreningen och vård- och omsorgsförvaltningen i Lund tecknat en överenskommelse om IOP - idéburet offentligt partnerskap. Det innebär att man ska samarbeta kring sociala aktiviteter under 2023. Beslutet fattades i nämnden i slutet på januari att ge vård- och omsorgsdirektören uppdrag att teckna avtalet, vilket nu skett i lokalerna SPF Stångby ska bedriva verksamheten i intill biblioteket i Stångby.

Från vänster står:  Anita Hedin, SPF Stångby, Christoffer Stenström (M), ordförande vård- och omsorgsnämnden, Holger Andersson, SPF Stångby, Eri Thorén, SPF Stångby, Anna Borgius, direktör vård- och omsorgsförvaltningen och Thomas Göransson, samordnare träffpunkterna
Från vänster: Anita Hedin, SPF Stångby, Christoffer Stenström (M), ordförande vård- och omsorgsnämnden, Holger Andersson, SPF Stångby, Eri Thorén, SPF Stångby, Anna Borgius, direktör vård- och omsorgsförvaltningen och Thomas Göransson, samordnare träffpunkterna

– Det är många som lider av ofrivillig ensamhet. Nu kommer de kunna komma hit för en kopp kaffe och samtal och delta i gemensamma aktiviteter, säger Anita Hedin från Seniorerna i Stångby.

Aktiviteterna kommer att utgå från Annexet till Torngården i Stångby. Thomas Göransson och Maja Enarsson som arbetar som samordnare på träffpunkterna på vård- och omsorgsförvaltningen har haft förberedande samtal med SPF Seniorerna Stångby.

– SPF Seniorerna Stångby arrangerar aktiviteter för alla seniorer och vård- och omsorgsförvaltningen bidrar med ersättning såsom lokal och marknadsföring. Lunds kommun har ingen träffpunkt i Stångby idag, och därför är detta ett välkommet samarbete från båda håll, säger Thomas Göransson.

Anna Borgius som är direktör för vård- och omsorgsförvaltningen håller med:

– Den ofrivilliga ensamheten har blivit mer synlig i samband med pandemin och det här är ett bra sätt att arbeta mot det. Det är viktigt att vi tar tillvara den enorma kraft som finns i civilsamhället och olika organisationer.

Christoffer Stenström vård- och omsorgsnämndens ordförande fyller i:

– Samarbete med civilsamhället tillhör nämndens prioriterade områden, minskad ofrivillig ensamhet är också punkt vi kommer mäta vår framgång på. Här möts de två perspektiven på ett sätt som dessutom kan fungera som injektion i livskraftig förening. Det är win-win-win. Jag ser fram emot följa IOP:n under året.

Uppdaterad:

Dela sidan: