Länk till startsidan

Lunds kommun stöttar projekt för framtidens hemtjänst

RISE Research Institutes of Sweden leder ett internationellt projekt för att testa nya lösningar inom äldreomsorgen i hemmet. Lunds kommun har skrivit på ett intressentavtal som innebär att kommunen följer och stöttar projektet.

I många länder ökar antalet äldre, samtidigt som andelen i arbetsför ålder minskar. Detta innebär stora utmaningar för äldreomsorgen, och ett behov att hitta nya lösningar. RISE som är Sveriges forskningsinstitut leder nu ett projekt tillsammans med flera andra partners för att identifiera och testa dessa lösningar. Projektet bedrivs i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Belgien och Frankrike. Det finansieras av EU och RISE samt deltagande parter. I Sverige deltar Höganäs kommun samt Region Skåne i projektet. Lunds kommun har tecknat avtal som innebär att man följer och stöttar projektet.

– Vi är många aktörer som står inför samma utmaningar och det är viktigt att vi är med på resan mot framtidens äldreomsorg. Här i Lund ligger vi långt framme i hemvården med till exempel trygghetskameror, digitala lås och mobila larm, men vi behöver fortsätta utvecklas för att möta framtidens behov, säger Niclas Snygg som är verksamhetschef för Hemvård, rehabilitering och service för seniorer.

Uppdaterad:

Dela sidan: