Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

De ska utveckla framtidens arbetsplatsområde i Brunnshög

Det blir Vectura Fastigheter AB som ska kroka arm med Lunds kommun för att tillsammans utveckla ett framtida arbetsplatsområde i Lunds nya stadsdel, Brunnshög. Det står klart efter att kommunstyrelsen i Lund i går beslutat att välja Vectura Fastigheter för rollen som ankarbyggaktör.

Visualisering av innergård med tegelbyggnader i olika nyanser.
Tidig idévisualisering från Lunds kommun. Visualisering: Kjellander Sjöberg.

Digitaliseringen och människors möjlighet att arbeta från olika platser har gjort att arbetsmarknaden står inför en förändring. En förändring som accelererade under pandemin. För att utforska och utveckla hur framtidens arbetsplatsområde kommer att se ut bjöd Brunnshögsprojektet i Lunds kommun in till Brunnshög WORKS. Totalt lämnades sex intresseanmälningar om att bli en samarbetsaktör – så kallad ankarbyggaktör – med Lunds kommun. Valet föll slutligen på Vectura Fastigheter.

Det har varit en grundlig juryprocess för att komma fram till den man anser vara bäst lämpad som samarbetsaktör. Juryn bedömer att Vectura Fastigheter genom sitt nätverk och nuvarande engagemang på olika platser visar upp nytänkande och innovation: bolaget har tidigare utvecklat labs för barn och ungdomar, innovationskluster och kulturbyggande områden.

Nu tar arbetet vid

I Brunnshög WORKS efterfrågade Lunds kommun en samarbetsaktör med fokus på samskapande. Därför har man inte efterfrågat ett färdigt koncept. Nästa steg blir för den nyligen formade projektgruppen att på en gemensam kunskapsresa ta fram ett helhetskoncept för kontor och verksamheter i centrala Brunnshög. I och med att Vectura Fastigheter blivit vald till ankarbyggaktör garanteras företaget minst en byggrätt om max 10 000 kvm byggyta i området.

Juryns utlåtande

"Juryn har funnit att Vectura Fastigheter är den uthålliga och långsiktiga samarbetspartner som Lunds kommun eftersökt för att samarbeta kring och utveckla Brunnshög WORKS. Detta är den aktör som bäst kan vara med och leda i en nyskapande process och tillsammans med staden ge ny inspiration och kraft.

Vectura har ett tydligt och tvärvetenskapligt koncept. Genom sitt nätverk och nuvarande engagemang på olika platser visar Vectura sitt värderingstyrda fokus: Labs för barn och ungdomar, innovationskluster och kulturbyggande. Vectura har i vår utvärderingsprocess visat kunskap om och ett autentiskt intresse för trendspaning när det gäller morgondagens arbetsplatser och kraven som människor och verksamheter kommer att ställa på de nya miljöer som utvecklas. Vectura betonar sitt intresse för att samskapa, vilket motsvarar den gemensamma idéprocess som efterfrågats. Att äga utmaningen tillsammans, att arbeta tillsammans och att åstadkomma utveckling tillsammans. Till detta visade Vectura på dokumenterad erfarenhet av att skapa destinationer och mötesplatser som tillsammans med ett imponerande nätverk till näringsliv, forskning och utveckling, såväl nationellt som internationellt, kan komma till stor nytta i den kommande utvecklingen av Brunnshög WORKS.

Om Brunnshög

 

Uppdaterad:

Dela sidan: