Länk till startsidan

300 medarbetare i förskola, grundskola och grundsärskola blir processledare

Nu påbörjas kompetensutbildningen för 300 medarbetare som ska bli processledare i förskolan , grundskolan och grundsärskolan.

I slutet av förra veckan träffade alla skolledare på barn- och skolförvaltningen Linneuniversitet för att starta upp det treåriga utbildningssamarbetet där hundra deltagare från förskolan och tvåhundra deltagare från skolan kommer att utbildas till processledare. Urvalet är samtliga skolledare, alla förstelärare och utvalda pedagoger i förskolan.

Lär sig följa upp och analysera undervisningens kvalitet

Utbildningsinsatsen syftar till att stödja utvecklingen av lokal utvecklingsorganisation och därigenom stärka förbättringskapaciteten i hela organisationen. Insatsen avser stärka enheternas förmåga att bedriva systematiskt kvalitetsarbete, följa upp och analysera olika resultat och alternativa aspekter av undervisningskvalitet med stöd av olika metoder, vilket framgått som ett behov inom ramen för enheternas kvalitetsarbete.

Föredrag om lärmiljöer och förändring

Under dagen fick bland annat deltagarna lyssna på Professor Johan Malmqvist från Linneuniversitet om lärmiljöer och Henrik Nilsson Universitetslektor från Linneuniversitet som föreläste om förändringskapacitet. Nästa steg i samarbetet är att samtliga deltagare bjuds in till ett första möte i mars.

Uppdaterad:

Dela sidan: