Länk till startsidan

Sveriges finaste lärarpris till Katarina Kvennberg

Katarina som undevisar i ämnet historia, har arbetat många år på Katedralskolan. Hon har nu tilldelats Vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning. Prissumman är på 50 000 kronor med ytterligare 20 000 kronor till skolbiblioteket.

Lärare vid Katedralskolan

Vitthetsakademien motiverar utmärkelsen så här: ”Katarina Kvennberg, Katedralskolan i Lund, tilldelas priset för att hon förklarar och synliggör komplexa historiska samband och sätter eleverna och deras förankring i demokratins förutsättningar i fokus. Hon tar ansvar för ämnesutvecklingsfrågor, handleder regelbundet lärarstudenter och delar som kollega med sig av kunskaper och erfarenheter.

Katarina påbörjade sin anställning vid Katedralskolan höstterminen 1999 och undervisar i Historia och Samhällskunskap. För Katarina går alltid det gedigna klassrumsarbetet först – det som kräver djupa ämneskunskaper, ihärdighet och planering, men också uppfinningsrikedom och stort engagemang. Katarina är som lärare mer lågmäld än en estradör – i hennes undervisning är det eleverna som är i fokus och de som ska synas och höras. Hon bullrar inte, och hon avstår helst från punktinsatser i form av event eller happenings, utan fokuserar på det goda vardagsarbetet varje skoldag, varje vecka.

Vitterhetsakademien belönar framstående lärare i historia

Uppdaterad:

Dela sidan: