Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Församlingsgården i Stångby får stadsbyggnadspriset

Lunds stadsbyggnadspris för 2022 går till Stångby församlingsgård. White arkitekter genom arkitekt Rebecka Wijk och Lunds pastorat prisas för hur de skapat en samlingspunkt som förskönar byn med tillgängliga och vackra rum.

En mörk tegelbyggnad med spetsig takvinkel, i en lägre del är belysningen tänd.
Församlingsgården sedd från Bygatan. Foto: Kasper Dudzik

Längs med bygatan i Stångby finns församlingsgården, just nu ligger den i utkanten av byn. Men inom några år kommer det finnas en park och många nya bostäder norr om gården som tillhör Torns pastorat.

Församlingsgården är klädd i mörkrött tegel och taket har platt skärmtegel i samma kulör. På lite håll ger det närmast ett monokromt intryck. Övergången mellan tak och fasad är skarp, men utan de vanliga skarvarna, även rörelsefogar i fasaden saknas. Det ovanligt fina hantverket i detaljerna är en av anledningarna till att byggnaden har tilldelats priset.

En annan anledning är hur byggnadens arkitektur är förankrad i den skånska byggnadstraditionen. Den kringbyggda trelängade gården har klassiskt branta sadeltak och karaktäristiskt är också gavlarnas nätta utförande.

Juryns motivering

”Lunds stadsbyggnadspris 2022 tilldelas ansvarig arkitekt Rebecka Wijk på White arkitekter tillsammans med Torns församling, Lunds pastorat för gestaltningen av Torns församlingsgård.

Centralt placerad i Stångby har den nya församlingsgården gestaltats med lyhördhet för platsen och med omsorgsfull hantering av volymer, material och arkitektoniskt uttryck. En nutida tolkning av lokal byggnadstradition där det goda hantverket hyllas. Byggnaden som identitetsskapande samlingspunkt kompletterar och förskönar byn med tillgängliga, vackra och nyttiga rum.”

Mer om stadsbyggnadspriset och tidigare vinnare

Uppdaterad:

Dela sidan: