Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vätgas är en viktig pusselbit för att skapa ett fossilfritt samhälle

Vätgastankstation, yrkesutbildning och vätgasdrivna fordon är några exempel på hur Trelleborgs Energi driver på vätgasutvecklingen i Trelleborg.

Trelleborg har sedan 2019 satsat stort på vätgasteknik med ambitionen att inkludera vätgas i omställningen mot ett klimatpositivt samhälle. Kommunen är medlem i det EU-finansierade projektet Nordic Hydrogen Corridor där målet är att koppla samman de nordiska huvudstäderna genom utbyggnad av vätgastankstationer, för att på så vis bidra till en fossilfri transportsektor.

En ambitiös agenda

Trelleborgs Energi driver kommunens ambitiösa agenda och har hållbarhet som affärsidé. I bolagets strategi ingår att bidra med ny teknik och förnybara lösningar i omställningen till ett hållbart samhälle. I detta ingår vätgassatsningarna.

Man i blå kostym står utomhus i en park.
Magnus Sahlin VD på Trelleborgs Energi

– Målet är att främja utbyggnaden av förnybar el men även sätta transformationen till en vätgaskommun, säger Magnus Sahlin VD på Trelleborgs Energi, som vi har intervjuat i frågan. Bolaget har en långsiktig målbild och redan 2030 hoppas man på att kunna ha självförsörjande fastigheter, liksom en mindre produktionsanläggning, tillsammans med flera vätgastankstationer på plats.

Vätgas är av växande intresse i dagens energiomvandling och Trelleborg Energi är en aktör i det europeiska vätgasnätverket. Bolaget har flera pågående projekt tillsammans med internationella partners, som det franska vätgasproduktionsbolaget Lhyfe eller det danska vätgasdistributionsbolaget Everfuel. Kommunen har ett avtal med det australiska bolaget H2X att köpa in en vätgasdriven skolbuss samt en sopbil, som ett led i att ställa om delar av sin fordonsflotta till just vätgas. Till sommaren beräknas den nya tankstationen kunna invigas vid infarten till Trelleborg.

Vätgas för att lösa klimatkrisen

Ökad kunskap om vätgas och teknikens möjligheter och risker är också något som är centralt idag, menar Magnus Sahlin.

– Vi vet att vätgas är en viktig del i att lösa klimatkrisen, men då måste vi också skapa en högre kompetens, ökad förståelse och acceptans för vätgasen, fortsätter Magnus.

I denna anda startade Yrkeshögskolan i Trelleborg i höstas en spetsutbildning i tillämpad av vätgasteknik. Utbildningen har fått stort positivt gensvar, med första omgången studenter redan utexaminerade. Redan nu påbörjas den andra rundan av utbildningen och flera omgångar finns planerade. Den 3:e maj 2023 arrangerar Trelleborgs Energi tillsammans med sina samarbetspartners en ”vätgasdag” med fokus på transportsektorn i södra Sverige. Eventet är öppet för alla och de intresserade får möjligheten att lära sig mer om tekniken på plats och träffa experter i frågan.

Politikerna har en avgörande roll

Beträffande framtiden är Magnus Sahlin optimistisk; till 2030 kommer vätgasen stå för en betydande del av energiförsörjningen framför allt till fordon och i hushåll i kombination med andra förnybara källor, menar han. På frågan om hur Trelleborg kommer att se ut till 2030 målar Magnus upp sin utopi;

– På dagen driver solcellsenergin huset, och när solen har gått ner har du lagrad vätgas som kan användas till att få ut el. Detta, i kombination med ett lågtempererat fjärrvärmenät, kan ge hela kvarter resiliens och en ökad självförsörjning.

Men för att kunna nå dessa mål har politikerna en avgörande roll, understryker Magnus Sahlin.

– Att bygga långsiktiga lösningar för att bekämpa klimatkrisen kräver politikens stöd. Det krävs en ökad förståelse för energisystemets behov på kort och lång sikt, samt en acceptans för nya tekniker som vätgas, som är en växande marknad med stor potential. För att skapa en hållbar framtid behöver vi all fossilfri elproduktion som vi kan få idag, samt en villighet att jobba med de pusselbitar som finns tillgängliga för oss idag, avslutar Magnus Sahlin.

Uppdaterad:

Dela sidan: