Länk till startsidan

Nya grävningsbestämmelser i Lunds kommun

Från och med onsdag 1 februari råder nya grävningsbestämmelser i Lunds kommun. Syftet är att skapa en bättre ordning gällande grävningar och trafikanordningar.

En grävmaskin gräver ett djupt hål i sandig jord.

Framkomligheten är en viktig fråga i en kommun, men kan vara svår att upprätthålla när något ska byggas om eller byggas nytt. För att se till att kommunen är framkomlig och funktionell när ett arbete behöver ta kommunal mark i anspråk, krävs grävtillstånd och/eller en godkänd trafikanordningsplan. Tillstånd och godkännande får man efter att ha ansökt av tekniska förvaltningen, som även följer upp.

För att bidra till en bättre regelefterlevnad gällande grävtillstånd och trafikanordningsplaner kommer Lunds kommun från och med 1 februari att kunna ta ut avgifter för trafikanordningsplaner och vitesbelägga avvikelser.

– Framförallt hoppas vi nu att de nya bestämmelserna ska tydliggöra vad som gäller och uppmuntra till bättre planering. Vi har haft en rad informationsmöten med våra ledningsägare och de återkommande entreprenörerna, inför att vi inför de nya bestämmelserna. Alla ska ha en chans att göra rätt från start,

säger Johan Johansson Gomér, gatuchef på tekniska förvaltningen.

Grävningsbestämmelser i Lunds kommun, 2023 Pdf, 2 MB.

Uppdaterad:

Dela sidan: