Länk till startsidan

Ny avfallstaxa i Lunds kommun

Från och med den 1 januari 2023 höjer Lunds kommun renhållningstaxan för både villaägare och flerbostadsfastigheter i kommunen. En höjning har inte skett sedan 2019 och behövs för att täcka de kostnadsutmaningarna som väntas under 2023 och framåt.

Vit sopbil står på en gata.

Den nya taxan består av grundavgift, rörlig avgift och tilläggsavgift.

Det största förändringarna

Samtliga taxor kommer att höjas, vilket gäller såväl grundavgift, rörlig avgift samt tilläggsavgifter. Andra stora förändringar är att grundavgifter införs fullt ut på flerfamiljsfastigheter och att den speciella grundavgift för studentbostäder och samfälligheter nu tas bort. Företagstaxan för jämförligt avfall tas bort, i stället införs en separat grundavgift för verksamheter.

Så här påverkas du

Rörlig avgift villahushåll

Den rörliga villataxan höjs. Det innebär en höjning om 95 kronor per år för det vanligaste villaabonnemanget, som är fyrfackskärl.

Trädgårdstaxan

Taxan för trädgårdskärl höjs med 123 kronor per år och kommer kosta 944 kr inklusive moms.

Dragväg

Tilläggstjänsten dragväg har tidigare tagits ut på restavfall. En lägre dragvägsavgift har tagits ut på förpackningar och tidningar och inte alls på matavfallskärlen. I den nya taxan kommer dragvägskostnad tas ut för alla typer av kärl, med målet att minska dragvägarna och förbättra arbetsmiljön för medarbetarna.

Rörlig avgift flerfamiljsfastigheter

Den tidigare rabatten för flera kärl tas bort.

Restavfallskärltaxan höjs med cirka 6 procent utifrån vad andrakärlet kostade 2022.

Dragväg

Tilläggstjänsten dragväg har tidigare tagits ut på restavfall. En lägre dragvägsavgift har tagits ut på förpackningar och tidningar och inte alls på matavfallskärlen. I den nya taxan kommer dragvägskostnad tas ut för alla typer av kärl, med målet att minska dragvägarna och förbättra arbetsmiljön för medarbetarna.

Flerfamiljsfastigheter förpackningar och tidningar

Rabattsatser på förpackningsmaterial tas bort, likaså mängdrabatten på förpackningskärl.

Avgiften för förpackningar och tidningar höjs med cirka 6 procent.

Konsekvenserna för flerfamiljsfastigheter

Konsekvenserna blir att en del flerfamiljsfastigheter får en stor ökning, då den tidigare beslutade grundavgiften inte genomförts fullt ut. Trots höjning visar alla våra exempelhushåll, som har tömning av restavfall 1gång/vecka, att de får en total taxa under 1500 kr/år och hushåll.

Fullständig information om förändringar finns i taxan för 2023.

Avfallstaxa från 1 januari 2023 Pdf, 266 kB.

Serviceavgifter 2023 Pdf, 426 kB.

Avfall och återvinnig för privatpersoner

Avfall och återvinning för företag, verksamheter och flerfamiljshus

Kontakta Lunds renhållningsverk

Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss, så hjälper vi dig att se över din avfallshantering. Det gäller oavsett om du är privatperson, bostadsrättsförening eller företag.

Telefonnummer: 046-359 53 90
E-post: renhallningsverket@lund.se

Bakgrund

Under 2021 inleddes en större översyn av avfallstaxan och serviceavgifterna. Detta för att skapa en större tydlighet och transparens i vad som är en kommunal skyldighet och vad som är en service till invånarna. Målet var också en taxa som var lättare att förstå och var miljöstyrande.

Uppdaterad:

Dela sidan: