Länk till startsidan

Stort engagemang för att motverka människohandel och prostitution i Lunds kommun

För att motverka människohandel och prostitution i Lunds kommun har polisen och socialtjänsten startat ett nätverk i kommunen där ett 30-tal personer från olika branscher och organisationer nu deltar.

En gågata med kullersten i en stadskärna. Butiker på båda sidorna och flera personer som rör sig på gatan. Personerna är suddiga.

– Vi har mött ett stort engagemang och intresse från många aktörer i kommunen som vill bidra i arbetet. Det är vi väldigt glada för, eftersom det ökar möjligheterna att fånga upp och ge stöd till personer som är utsatta för människohandel, säger Karin Thornquist, enhetschef på socialtjänstens mottagningsenhet och en av dem som driver arbetet.

Människohandel och prostitution ökar i Sverige. En enkät som gjorts med en rad organisationer och företag i Lunds kommun visar att flertalet av aktörerna vid något tillfälle kommit i kontakt med misstänkta fall av människoexploatering eller prostitution. Syftet med nätverket är att öka kunskapen så att fler blir observanta på signalerna och kan bidra till att de utsatta får stöd och hjälp.

– Vi har nu tagit fram en gemensam handlingsplan för att vi tillsammans ska kunna upptäcka människohandel och prostitution tidigare, erbjuda rätt hjälp och stöd samt att de som begår brott ska kunna lagföras för dem. Vi hoppas även kunna öka medvetenheten hos allmänheten för att få mer hjälp av dem att upptäcka utsatta personer, säger Karin Thornquist.

Tydliga och enkla kontaktvägar har etablerats för medlemmarna i nätverket dit de kan höra av sig när de ser personer som kan vara utsatta. Privatpersoner kan ta kontakt via en e-tjänst på kommunens webbsajt eller genom att ringa socialtjänstens mottagningsenhet.

– Vi är beroende av att alla som uppmärksammar misstänkta situationer eller personer som verkar utsatta, hör av sig till oss. Det kan handla om mycket spring i lägenheter av olika personer, att människor bor på konstiga ställen eller andra signaler. Det är bättre att höra av sig en gång för mycket, säger Karin Thornquist.

I nätverket som startades under hösten 2022 ingår polisen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, räddningstjänsten, Lunds Universitet, Svenska kyrkan, miljöförvaltningen, tekniska förvaltningen, räddningstjänsten, LKF, Lundafastigheter, samt representanter från näringsliv och civilsamhälle i Lunds kommun.

Vid frågor, kontakta gärna Karin Thornquist, enhetschef mottagningsenheten, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Lunds kommun, e-post karin.thornquist@lund.se

Fakta om människohandel

Människohandel som begrepp omfattar bland annat prostitution, arbetskraftsexploatering, sugardejting och hushållsarbete. Särskilt sårbara grupper kan vara flyktingar, utsatta EU-medborgare, personer i hemlöshet, barn och unga, personer med beroendeproblematik eller ekonomiska svårigheter och personer som arbetar på thaimassage- eller nagelsalonger.

Uppdaterad:

Dela sidan: