Länk till startsidan

Framgångsrik utbildning för potentiella ledare får fortsättning

Strax innan jul hade programmet Potentiella ledare kick-out. Då hade 16 medarbetare under ett års tid träffats för att utvecklas till ledare. "Att få vara del av en grupp med kollegor från nästan alla förvaltningar där alla är otroligt engagerade har verkligen varit ett privilegium", säger Ellen Isaksson från kultur- och fritidsförvaltningen. Till hösten är det dags för en ny omgång.

En grupp människor håller i diplom och tittar in i kameran.
Deltagarna i Potentiella ledare 2022.

Målet med programmet är att deltagarna efter programmet ska vara rustade i och ha fått insikter om vad ett chefsuppdrag och dess utmaningar och möjligheter är i Lunds kommun. Att gå programmet garanterar inte ett chefsjobb men deltagarna får bättre förutsättningar för att gå in i ett ledaruppdrag.

Under programmet har deltagarna bland annat tagit del av chefers erfarenheter, fått utforska sina personliga ledarskapsegenskaper och fyllt på sin kunskapsbank inom områden som är relevanta som blivande ledare. De övergripande temana har varit att leda mig själv, att leda andra och att leda verksamhet.

– Jag har haft mycket stor användning av utbildningen i relation till min tjänst. När jag blev antagen till utbildningen hade jag nyligen tillträtt en ny tjänst. Utbildningen gav mig värdefulla verktyg för bland annat hur jag kunde sätta mina egna ramar och förhållningssätt i relation till de arbetsuppgifter jag skulle ta mig an. Det gav mig också en ovärderlig förståelse för vem just jag är och hur jag tenderar att fungera, säger Viktor Norberg Nilsson från vård- och omsorgsförvaltningen.

Varierat upplägg

Programmet som har som syfte att identifiera och utveckla blivande ledare inom Lunds kommun löper över tolv månader och består bland annat av seminarier med interna och externa föreläsare, träffar i mindre grupper och hemuppgifter mellan utbildningstillfällena.

– Jag uppskattade verkligen upplägget som vi hade med lärgrupperna, att vi deltagare delades in i mindre grupper. Det möjliggjorde dels repetition av vad som tidigare avhandlats, dels möjligheten att mer ingående reflektera kring mer detaljerade aspekter. Vidare tycker jag att utbildningens moment kom i en naturlig och logisk ordning, säger Viktor.

Under programmets gång har deltagarna haft löpande avstämning med närmaste chef.

– Det har varit ett bra upplägg och jag uppskattar verkligen att utbildningen hållit på under ett helt år. Man har alltid en plan om att hinna lägga mer tid på något som sen inte blir av, men tack vare regelbundenheten och att passen varit på halvdagar så känner jag att jag fått med mig otroligt mycket. Passen har varit både som en tankstation och behövlig paus från vardagen. Första delen om det personliga ledarskapet var min favorit som satt i gång en hel del tankar och reflektioner om en själv, säger Ellen.

Det kommer att bli en ny omgång av utbildningen med start hösten 2023.

Läs mer om hur det är att jobba i Lunds kommun

Uppdaterad:

Dela sidan: