Länk till startsidan

Återvinning av plast

Materialåtervinningen av plast är låg idag. Det beror huvudsakligen på att det finns en stor mängd plaster med olika sorters tillsatser, vilket gör det svårt att materialåtervinna.

Det grundläggande problemet är att det finns en stor mängd olika plaster, alla med olika kombinationer av tillsatser – allt för att ge den specifika plasten önskade egenskaper till exempel med avseende på hårdhet, färg, brandbenägenhet och kvalitet. Detta innebär svårigheter att både materialåtervinna och avsätta återvunnen råvara.

Återvinning av plast i Lund

Alla plastförpackningar skickas till en sorteringsanläggning i Sverige. Sorteringen av förpackningar är nästan helt automatiserad och man använder ljus-scanners och lufttryck för att se vilken typ av plast de består av. De typer som kan materialåtervinnas klipps ned och blir tvättade för att sedan skickas till samarbetspartners inom EU för att bli nya plastprodukter. De plastförpackningar som kommer till sorteringen som inte kan materialåtervinnas till nya produkter eller förpackningar går till energiåtervinning i Sverige.

Mer information om vad som händer med ditt avfall

Test för att öka materialåtervinningen

För att öka materialåtervinningen av plast och minska fossila utsläpp genomför Sysav nu ett test för utsortering av plast på tre återvinningscentraler, i Trelleborg, Tomelilla och Staffanstorp. På dessa återvinningscentraler finns två nya containrar för plast, en för utvalda hårdplastprodukter och en för övrig plast. Faller detta test väl ut kommer detta införas på fler återvinningscentraler, bland annat i Lunds kommun.

SVT har rapporterat om problemen

Söndagen den 8 januari lyfte SVT:s Rapport frågan om svårigheterna att materialåtervinna plast.

Här hittar du inslagen från Rapport:

SVT nyheter – Plasten samlas in – för att eldas upp

SVT nyheter – Förslaget: Färre plastsorter kan öka återvinningen

SVT nyheter – Sant eller falskt om plaståtervinning

Går det att minska antalet plastsorter?

Avfall Sverige gav under hösten 2022 ut en rapport om att minska antalet plastsorter som finns på marknaden, något som skulle underlätta återvinningen.

2022:23/Unity - Går det att ersätta dagens alla plastvarianter med ett färre antal? - Avfall Sverige.

Varför återvinns så lite plast?

Naturvårdsverkets beräkningar visar att bara tio procent av den plast som sätts på marknaden återvinns till ny plast. Störst är svårigheterna när det gäller plast som inte är förpackningar.

Det finns en stor mängd olika plaster, alla med olika kombinationer av tillsatser – allt för att ge den specifika plasten önskade egenskaper till exempel med avseende på hårdhet, färg, brandbenägenhet och kvalitet. Det gör det svårt att sortera och återvinna.

Återvinningen av plast har också flera andra utmaningar. Bland annat:

  • Sorteringen som sker med optiska läsare kan inte läsa av svarta förpackningar och därför kan dessa inte sorteras efter vilken plast de består av.
  • Plast som består av flera olika sorters plast (som inte går att separera) kan inte heller sorteras efter plasttyp.
  • Det finns inte tillräckligt stor efterfrågan på återvunna plastsorter inom plastindustrin.

Uppdaterad:

Dela sidan: