Länk till startsidan

Naturskolans nyhetsbrev januari

Januari 2023

Årets kursprogram ute nu!

Nu har vi släppt årets kursprogram! Det innehåller allt från nybörjarkurser i odling, snickra och artkunskap till fortsättningskurser för de inbitna skolgårdsodlarna, men också studiebesök, studiecirkel och nya spännande samarbeten! Vi ser fram emot ett år med nya kunskaper och utvecklande pedagogiska diskussioner tillsammans med skolpersonal i Lund!

Välkommen att anmäla dig!

En bild på en sagobok och ett gosedjur av en räv i en skog.
En av vårens kurser heter Förskolebiblioteket ❤ naturen = sant

Ansök om bidrag från Gröna skolgårdar senast den 1 mars

Nu är det dags för årets andra ansökansomgång. Vill ni genomföra något projekt som utvecklar och berikar utemiljön på er enhet så kan ni skicka in en ansökan om bidrag till Naturskolan.

Information om hur det går till att ansöka finns på vår webb.

Under 2022 genomfördes 23 projekt på skol- och förskolegårdar i Lunds kommun. Många enheter satsade på odling i större eller mindre skala. Det var odling i pallkragar och växthus men även en stor täckodling. En del gjorde olika rum utomhus för aktivitet och vila medan andra satsade på solskydd och lekkök utomhus. En förskola hade ett fordonsprojekt och en annan byggde ett lekslott.

Låt dig inspireras av förra årets projekt!

För att ta del av någon rapport, hör av dig till naturskolan@lund.se

Två bilder, till vänster tre barn som håller händerna över en pallkrage med örter, till höger ett gäng små barn som sitter i en hemmasnickrad buss.
Två projekt från föregående år: Odlingstema på förskolan Norpan (tv) och fordonsbygge på Lergökens förskola (th).

Inventera biologisk mångfald på skolgården!

Vi har tidigare skrivit om det internationella projekt som Naturskolan i Lund deltagit i, tillsammans med Lunds universitet och organisationer i Storbritannien, Malta och Spanien. Nu har vi äntligen kunnat publicera det pedagogiska material som ska få elever och lärare att vilja ge sig ut på sin skolgård och undersöka hur det står till med den biologiska mångfalden. Materialet består dels av inventeringsprotokoll, dels av över femtio pedagogiska aktiviteter att göra inför eller efter inventeringen. Datan som eleverna får fram rapporteras till forskare på Lunds universitet som samlar in och analyserar resultaten. Varje skola kan sedan se hur deras gård står sig jämfört med andra skolor.

Ta del av materialet och tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill ha hjälp att komma igång!

Månadens Uteklassrum – Vombs fure

Söder om Vombsjön ligger Vombs fure som är ett av de största barrskogsområdena i Lunds kommun. Skogen är lätt att vandra i och det finns många markvägar och stigar. Förslag på vandring genom området och pedagogiska aktiviteter att göra där finner du i:

Uteklassrummet Vombs fure

En bild på tallar på sandig mark.
Vombs fure

Naturskolans verksamhetsberättelse 2022

Läs om vad vi på Naturskolan har gjort under 2022.

Boka exkursioner vid Segeån med tema vatten

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd erbjuder exkursioner för skolklasser i alla åldrar, vid valda platser inom Segeåns avrinningsområde. Exkursionerna är gratis och erbjuds från mitten av april till mitten av oktober. Innehållet anpassas efter årskurs och ämne i samråd med respektive lärare. Varje exkursion kopplas till läroplanen och kan även kombineras med föreläsning i klassrummet.

Boka in din klass. Vid frågor kontakta Anna Hansson, anna.hansson@svedala.se

Om ni vill håva i er närmiljö kan ni ta hjälp av oss på Naturskolan i Lund: naturskolan@lund.se

Deltagare sökes till projektet Matsvinn på schemat

Föreningen Ätbart söker deltagare till ett projekt med stöd av Allmänna Arvsfonden - Matsvinn på schemat! Likt “ANDT på schemat” har projektet som mål att ta fram en digital plattform som integrerar undervisning om hållbar livsmedelskonsumtion och matsvinn med skolämnenas läroplan. Projektet kommer pågå i tre år med start senare delen av våren 2023. Att delta är kostnadsfritt och som samverkanspartner får ni tillgång till allt material även efter projektets slut. Deltagande skolor kommer även få gratis föreläsningar under projektets gång.
Är ni intresserade och vill veta mer kan ni förutsättningslöst anmäla er till en digital informationsträff genom att mejla: kontakt@atbart.org

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Ungefär en gång i månaden under läsåret skickar vi ut ett nyhetsbrev med erbjudanden från Naturskolan, nyheter på området naturvetenskap och lärande för hållbar utveckling, med mera. Alla är välkomna att bli prenumeranter. Skicka ett e-post till oss där du anger namn, arbetsplats och ort. Skriv Anmälan nyhetsbrev i ämnesraden.

Skicka till: naturskolan@lund.se

Läs mer om Naturskolan

Uppdaterad:

Dela sidan: