Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lunds kommun är Sveriges bästa e-hälsokommun

En kvinna håller i ett plakat där det står vinnare av Sveriges ehälsokommun. Brevid står en annan kvinna och håller i en blomsterbukett.
”Lunds kommun har byggt upp en imponerande kapacitet för att ta ett behov ända från idé till praktiskt genomförande.” Det menar juryn som korat Lunds kommun som vinnare av Sveriges e-hälsokommun 2021.

Med stolthet och glädje tar Lunds kommun idag emot utmärkelsen ”Sveriges e-hälsokommun”. Kommunens innovativa arbete med digitalisering inom vård- och omsorg ligger till grund för priset som tillkännagavs under e-hälsomässan Vitalis.

Motiveringen till Lunds utnämning:

”En kommun som satt digitaliseringsfrågorna inte bara högt på agendan, utan på allas agenda. En kommun som med lust, engagemang och bred samverkan format en organisation som står redo att utveckla välfärden till nytta för brukare, anhöriga och medarbetare. En kommun som satt digitalt först under förutsättning att det bidrar till att öka enskildas trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.

En kommun som med ett inkluderande arbetssätt söker nya smarta lösningar för människor, med människor. För ett moget, målmedvetet och inspirerande arbete med att på område efter område utveckla sitt erbjudande till invånare - priset till Sveriges e-hälsokommun 2021 går till Lunds kommun.”

Digitaliseringen en naturlig del av vardagen

– Tack vare engagerade medarbetare, brukare och nämnd har digitaliseringen blivit en naturlig del av vår vardag. Det är med lika delar stolthet som ödmjukhet vi mottar utmärkelsen som den bästa e-hälsokommunen i Sverige. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta den digitala utvecklingsresan för att kunna bibehålla vår position, säger Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör i Lund.

Att Lund ligger i framkant med den digitala utvecklingen har uppmärksammats vid ett flertal tillfällen. Förra året utsågs Lund till en av tio modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Under de senaste åren har kommunens arbetssätt resulterat i en rad konkreta digitala hjälpmedel, teknik och lösningar som kommit kommunens brukare och medarbetare direkt till gagns.

Två händer som håller i en ipad där det står "Digitala Träffpunkten"

Medarbetarna driver arbetet framåt

– Våra medarbetare har tagit tillvara på digitala möjligheter och hittat lösningar för att möta våra brukares behov av att underlätta vardagen med digitala kompletteringar till de traditionella insatserna. Politiken har satt en tydlig målsättning, men det är våra medarbetare som driver arbetet framåt och utvecklar arbetsformerna. Därför är det viktigt för mig att lyfta deras roll i att vi tilldelas denna utmärkelse, säger Inga-Kerstin Eriksson (C), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Lösningar som främjar medborgarna premieras

Utmärkelsen ”Sveriges e-hälsokommun” går till den kommun som på bästa sätt använt digitaliseringens möjligheter som en viktig kraft för att utveckla omsorgsverksamheterna. Särskilt premieras det arbete som främjar inflytande och delaktighet för den enskilda medborgaren. Utöver äran vinner Lunds kommun också 50 000 kronor. Bakom priset står Vitalis, som delar ut priset i samarbete med SKR, FSS-Föreningen Sveriges Socialchefer, Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet samt Myndigheten för delaktighet.

Framgångsfaktorer som gör Lunds kommun till årets ”E-hälsokommun” år 2021:

  • Alla vård- och omsorgs verksamheter arbetar utifrån Socialstyrelsens modell IBIC där brukarnas behov är tydligt kartlagda och det finns individuella, mätbara mål att jobba mot.
  • När det är möjligt väljer vi digitalt först, för att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för den enskilde. Vi följer upp och premierar måluppfyllelse.
  • En modell för digitaliseringsprocessen skapar grundläggande struktur för kommunens arbete.
  • Det finns ett engagemang och intresse hela vägen från nämnd, ledning, medarbetare och brukare och kommuninvånare.
  • Utrymme skapas där det finns möjlighet att påverka och utveckla. Vi går från att planera till att genomföra och skala upp – vi vågar prova!
  • Vård- och omsorgsförvaltningen jobbar aktivt för att skapa en kultur med ett gemensamt ägarskap där vi lyfter goda exempel och stimulerar innovationstänk genom till exempel projektfond och innovationspris.
  • Vi jobbar för en gemensam målbild och det finns ett stort handlingsutrymme i hur vi kommer dit. Lunds kommun samverkar, skapar dialog och utvecklar tillsammans – för oss är digitalisering en lagsport där vi gärna samarbetar både internt och externt.
  • Vi har en bredd av välfärdsteknik som används inom våra verksamheter och flera e-tjänster och RPA som ökar tillgängligheten för medborgarna.

Uppdaterad:

Dela sidan: