Länk till startsidan

Ny taxa för förskola och fritids

Avgiften du betalar för barn som går på förskola eller fritidshem är baserat på hushållets inkomst. Det finns ett inkomsttak och en högsta avgift per barn, som Skolverket beräknar varje år. Nu justeras avgifterna för 2023.

Barn hoppar hage

Nya inkomsttaket

Inkomsttaket för 2023 höjs den 1 januari 2023 till 54 830 kronor per månad (taket 2022 var 52 410 kronor).

Avgiften för förskola och fritidshem baseras på en procentsats av hushållets avgiftsgrundande inkomst upp till inkomsttaket.

Högsta avgift för hushåll som betalar maxtaxa ökar med 73 kronor per månad.

Information om avgifter och kostnad per barn beroende på ålder och eventuella syskon: Avgifter förskola och fritids.

Avgiftsgrundande inkomst

Den avgiftsgrundande inkomsten är dina beskattningsbara inkomster som till exempel lön, föräldrapenning, aktivitetsstöd eller sjukersättning. Däremot ingår inte studiemedel, barnbidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd och andra bidrag när månadsavgiften beräknas.

Två förändringar kring fakturering av förskole- och fritidsavgift med start 2023

  • En gång per år kommer kommunen att jämföra inlämnade inkomstuppgifter med fastställd årsinkomst hos Skatteverket. Stämmer inlämnade inkomstuppgifter inte överens med Skatteverkets uppgifter innebär det att vi i efterhand fakturerar eller betalar tillbaka avgift.
    Så fungerar årlig inkomstkontroll
  • Delad förskole- och fritidshemsavgift införs som norm för vårdnadshavare som har gemensam vårdnad och är folkbordförda på olika adresser. Vårdnadshavarna får automatiskt varsin faktura och respektive vårdnadshavare betalar en avgift utifrån sitt hushålls totala inkomst. Undantag från normen finns.
    Så fungerar delad förskole- och fritidshemsavgift

Uppdaterad:

Dela sidan: