Länk till startsidan

Lund visar vägen till fossilbränslefritt

I Lunds kommunorganisation har vi på sju år minskat vår användning av fossila bränslen. Idag är vi 99 procent fossilbränslefria när det gäller el, uppvärmning, drivmedel och tjänsteresor. Nu blir vår resa dit en del av ett metodstöd tänkt att inspirera och stötta andra kommuner och verksamheter i deras arbete för att bli fossilbränslefria.

I en hall står flera olika sorters fordon och maskiner.

Kommunerna Lund, Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Malmö och Tomelilla har i sju år arbetat med att fasa ut fossil energi inom projektet Fossilbränslefria kommuner. Förutom att minska beroendet av fossila bränslen har vi dessutom fått bättre struktur och effektivitet i arbetet.

– Projektet har gett oss möjligheter att växla upp och intensifiera vårt arbete för att bli fossilfria, säger projektledare Elin Dalaryd. Utbytet med andra kommuner och samordningen av statistik och uppföljning har gett struktur och en extra skjuts. Vi har arbetat med allt från arbetsmaskiner, bilpooler, och återbruk.

Verkyg och arbetsmetoder

Hos Fossilbränslefria kommuner finns verktyg och arbetsmetoder som kan vara till hjälp för arbetet mot fossilbränslefrihet i fler kommuner. På webbplatsen finns även seminarier med konkreta tips, värdefulla erfarenheter och fallgropar att undvika inom områdena, resor, offentlig konsumtion, transporter och entreprenader.

Fossilbränslefria kommuner

Uppdaterad:

Dela sidan: