Länk till startsidan

”Min roll handlar mycket om att belysa och väcka ett intresse för frågorna”

Att hjälpa människor har alltid drivit Emma Eriksson Olsson, ANDTS-koordinator, arbetsmarknads- och socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. I år prisas hon för sin förmåga att lyssna in och dela med sig av sin kunskap på ett pedagogiskt sätt till sina kollegor.

En kvinna håller i en stor check. På checken finns texten "Medarbetarpriset Lyssna 2022, 10000 kronor"

Arbetet inom ANDTS-området (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel om pengar) är en del av Lunds program för social hållbarhet. Tillsammans med andra aktörer i Lunds kommuns arbetar Emma med att skapa goda levnadsvillkor för barn och unga. Intresset för det förbyggande arbetet tog fart under studietiden på socionomprogrammet vid Lunds universitet.

– Efter examen axlade jag flera olika roller med fokus på skadligt bruk och beroende. Jag hade mycket kontakt med såväl unga som äldre. Att skapa en bättre vardag för människor har alltid varit en röd tråd i mitt yrkesliv. Och att ha ett pedagogiskt tillvägagångsätt har alltid funnits med, speciellt vid tidigare arbete inom folkbildningen. Mycket av det jag lärde mig där, har jag tagit med mig in i rollen som jag idag har på kommunen.

Att lyssna – en viktig del i allt arbete

Det förbyggande arbetet pågår på olika nivåer samtidigt och det gäller att vara överallt i hela kedjan samtidigt för att fånga upp alla de behov och möjligheter som finns. Detta innebär att Emmas dagar varierar stort och innehåller såväl strategiska som operativa delar. Mycket handlar om att alltid hålla sig ajour med vad som sker i omvärlden och dela med sig av kunskapen till olika målgrupper. Något Emma är en fena på.

– Det är viktigt att det jag förmedlar vidare är pedagogiskt och tydligt. Att kunna se vad mina kollegor behöver för verktyg och kunskap. Anpassa insatserna utifrån många olika yrkeskategoriers intressen. Min roll handlar mycket om att belysa och väcka ett intresse för frågorna. Och får jag dem att bli lika intresserade av frågorna som jag är så har jag lyckats, berättar Emma.

Hela livets resa

Ena dagen hälsar hon på gymnasieungdomarna och samtalar med dem kring narkotika och psykisk ohälsa, andra dagen arbetar hon med polisen och Länsstyrelsen i ett nytt projekt för att lokalisera vart i Lund droghandeln utspelar sig och hur de tillsammans med en bred uppslutning av lokala aktörer ska arbeta tillsammans för att komma åt problemet.

– Det som driver mig i arbete är att jag tycker det är oerhörd meningsfullt och intressant att arbeta med ANDTS-frågorna. För mig är det en perfekt balans mellan drivkrafterna. Att jag dessutom själv bor i Lund och det arbete jag utför indirekt påverkar mina barn positivt gör att det känns extra bra.

Tidigare har arbetet riktat sig mot unga i Lund men nu går arbetet in i en ny fas med ett nytt fokus på förbyggande arbete genom hela livet. Livstidperspektivet innebär att fler förvaltningar kommer arbeta mer med ANDTS-frågorna vilket Emma ser fram emot.

– Det ska bli jättespännande. För mig är det en självklarhet att arbeta med livets alla faser och fånga upp de olika behoven som finns. Dessutom har arbetet om Spel om pengar lagts till i ANDTS-planen så jag ser fram emot att utveckla arbetsprocesserna och strukturerna för det området för att kunna hjälpa fler. Det ANDTS förebyggande arbetet är mångas ansvar men jag kan komma in med lite extra muskler och stärka upp där det kan behövas.

Emma bevakar ständigt sina frågor, tar del av forskning, evidens och trender och översätter på ett pedagogiskt vis det till material som alla medarbetare i kommunen kan ta del av. Emma bidrar därmed starkt till en högre kunskapsnivå bland medarbete inom bland annat skola, fritid och omsorg.

Emma är en av vinnarna av Lunds kommuns medarbetarpriser 2022

Medarbetarpriserna delas ut för att särskilt lyfta goda initiativ som leder till smartare användning av organisationens resurser. De sammanlagt sex priserna tar fasta på nyckelorden i visionen – kunskap, innovation och öppenhet – och förhållningssätten lyssna, lära och leda.

Årets vinnare av Lunds kommuns medarbetarpriser

Utvecklingsarbete gav medarbetarpris

Medarbetarpris till Tuna grundsärskola

Strukturerat samarbete för elevers bästa gav medarbetarpris

”Jag är här för att göra medarbetarnas väg fri från hinder”

Priser som Lunds kommun delar ut

Uppdaterad:

Dela sidan: