Länk till startsidan

Lundabor prisar hemkommunen i SCB:s medborgarundersökning

Lundaborna är mycket nöjda med Lunds kommun som plats att bo och leva i. Det visar Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. 81 procent av lundaborna som deltog i undersökningen vill rekommendera andra att flytta till kommunen, vilket kan jämföras med 63 procent för deltagarna från hela riket.

Flygbild över centrala Lund.
En kommun som fyra av fem lundabor i undersökningen vill rekommendera andra att flytta till.

– Det är mycket glädjande att så många lundabor trivs och vill rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Det är ett styrkebesked för kommunen, samtidigt hjälper enkäten oss att identifiera viktiga utvecklingsområden för att göra bra ännu bättre, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

SCB:s medborgarundersökning genomförs varje år, men är inte obligatorisk för kommunerna att delta i. I årets upplaga av undersökningen deltog 137 av Sveriges 290 kommuner.

Undersökningen skickades i år till 1 600 slumpvis utvalda lundabor över 18 år, varav 39 procent valde att svara. I enkäten fick de bedöma vad de tycker om kommunen utifrån en rad olika områden, som exempelvis skola och omsorg, boende, samhällsservice, kulturliv och idrott.

97 procent av de svarande i Lund tycker att hemkommunen är en mycket eller ganska bra plats att leva och bo på. Det är något bättre än genomsnittet för medborgarna i samtliga deltagande kommuner, där 92 procent är positiva. 81 procent av de lundabor som besvarat enkäten uppger att de kan rekommendera andra som inte bor i Lunds kommun att flytta hit. Motsvarande andel för alla deltagande kommuner är 63 procent.

– Jag vill tacka alla lundabor som tagit sig tid att svara på enkäten. Era åsikter är viktiga, både vad gäller kommunens utvecklingsområden och det som redan fungerar bra, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lund.

Lunds högsta betyg

 • 97 procent av Lundaborna tycker att kommunen är en bra plats att leva och bo på. Motsvarande siffra för riket är 92 procent.
 • 97 procent av Lundaborna tycker att utbudet av böcker och tidskrifter i kommunens bibliotek är bra (95 procent för riket).
 • 96 procent av lundaborna känner sig trygga utomhus i området där de bor när det är ljust ute (96 procent även för riket). 80 procent av lundaborna känner sig trygga när det är mörkt ute (75 procent för riket).
 • 96 procent av lundaborna tycker att det finns ett bra utbud av paketutlämningsställen inom rimligt avstånd från bostaden (92 procent för riket).
 • 95 procent av lundaborna tycker att räddningstjänsten i kommunen fungerar bra (94 procent för riket).

Lunds lägsta betyg

 • 28 procent av lundaborna tycker att kommunens utbud av laddningsstationer för elfordon är bra (30 procent för riket).
 • 33 procent av lundaborna tycker att invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra (21 procent för riket).
 • 34 procent av lundaborna tycker att kommunens politiker är lyhörda för idéer (25 procent för riket).
 • 35 procent av lundaborna tycker att beslut som fattas i kommunen upplevs som genomtänkta och genomarbetade (28 procent för riket).
 • 38 procent av lundaborna tycker att beslut som fattas i kommunen upplevs vara transparenta (26 procent för riket).

Störst skillnad mellan Lund och riket

 • 32 procent av lundaborna tycker att det finns problem med narkotikahandel i kommunen (56 procent för riket).
 • 19 procent av lundaborna tycker att det finns problem med våldsbrott i kommunen (42 procent för riket).
 • 81 procent av lundaborna kan rekommendera andra att flytta till kommunen (63 procent för riket).
 • 55 procent av lundaborna tycker att utbudet av bilpooler i kommunen är bra (37 procent för riket).
 • 24 procent av lundaborna tycker att det finns problem med personer eller gäng som bråkar eller stör i kommunen (40 procent för riket).

Lund – störst skillnad mellan 2021 och 2022

 • 70 procent av lundaborna tycker att det finns få problem med nedskräpning i kommunen (2021 var andelen 58 procent).
 • 38 procent av lundaborna tycker att beslut som fattas i kommunen upplevs vara transparenta (26 procent 2021).
 • 38 procent av lundaborna tycker att möjligheterna att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra (27 procent 2021).
 • 34 procent av lundaborna tycker att kommunens politiker upplevs som lyhörda för idéer (26 procent 2021).
 • 33 procent av lundaborna tycker att invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra (26 procent 2021).

Här kan du läsa mer om SCB:s medborgarundersökning

Gillar du siffror? På våra sidor fakta om Lund hittar du mer data

Uppdaterad:

Dela sidan: