Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Intervju med Gustav Öhrvik om EIB och Malmös nya sjukhus

I Malmö ska det byggas nytt. Ett nytt sjukhus som ska ge patienterna en högkvalitativ vårdplats och moderna ytor att arbeta på. Det kommer givetvis att finnas bekvämligheter såsom apotek, kiosk och café mm. Nedan har Lars Nihlén uttalat sig och sedan har vi kontaktat Gustav Öhrvik för att höra hur EIB kan spela en roll i finansieringen.

En svartvit bild på en man i kostym och glasögon

Chefen för strategiska projekt hos Regionsfastigheter, Lars Nihlén, berättar om det Nya Sjukhuset i Malmö (NSM) vars mål är att ta emot sin första patient 2025. Han menar att NSM präglas av generalitet, flexibilitet och möjlighet för framtida ombyggnad vilket kommer göra NSM till Sveriges modernaste sjukhus när det står klart. Miljöarbetet under byggnationen kommer att ha tre tydliga fokusområden: val av material, transporter och energi.

Minskad energiförbrukning

Dessa fokuspunkter kommer leda till att byggnaden ska certifieras för Miljöbyggnad nivå Silver och nivå Guld för energiprestanda. Riskkemikalier ska fasas ut och högst fem procent av materialen får innehålla ämnen som anses ha farliga egenskaper.
Det befintliga sjukhuset som idag finns i Malmö har under de senaste åren minskat sin energiförbrukning rejält och fortsätter på den inslagna vägen. Men det råder ingen tvekan om att NSM kommer att ge vården i Malmö ett rejält lyft när det kommer till klimatneutralitet.

EIB som motpart

Gustav Öhrvik, finanschef Region Skåne berättar om finansieringen:
– EIB har EU:s medlemsstater i ryggen och kreditvärdigheten är väldigt hög. Förutom att uppnå en så effektiv finansiering som möjligt är diversifieringen i låneportföljen också viktig för en låntagare för att uppnå riskspridning. På så sätt spelar EIB en viktig roll för oss. Det är en av anledningarna till att Region Skåne har lån med EIB som motpart, för närvarande 800 miljoner kronor totalt. Dessa härrör till tidigare motsvarande projekt. Sjukhusprojektet som uppmärksammats nyligen när EIB var på besök i Malmö har en kreditram på 3,5 miljarder kronor, alltså ett lånelöfte på detta belopp. Däremot så har vi ännu inte lånat från denna facilitet, inga lån är upptagna från EIB till Malmöprojektet ännu. Däremot är det givetvis vårt syfte med avtalet. Under det gångna året har Region Skåne inte upptagit någon långfristig finansiering alls. Det finns planenliga upplåningsbehov under det kommande året så det är högst sannolikt att vi kommer att låna av EIB under 2023. Emellertid är det inte vem som helst som kan låna från EIB. EIB stöttar projekt som uppfyller EU:s mål. Förenklat utifrån följande tre punkter. Detta måste man kunna påvisa och följs upp av banken årligen.

  • Utveckling av lokal privat sektor, i synnerhet stöd till små medelstora företag
  • Utveckling av social och ekonomisk infrastruktur inbegripet transport, energi, miljöinfrastruktur och informations- och kommunikationsteknik.
  • Begränsning av och anpassning till klimatförändringarna.

Partnerskap med gemensamma mål

– För Region Skånes del skulle man kunna se EIBs roll som en grundplatta i finansieringen av projektet. En kreditram på 3,5 miljarder vars syfte förutom vara säkerhet är att vara en stor del av den totala externa finansieringen. Övrig finansiering kommer huvudsakligen från egna medel eller upplåning via penningmarknaden, framför allt genom utgivande av gröna obligationer under Region Skånes obligationsprogram. En huvudsaklig fördel som EIB har är dess höga kreditvärdighet och långsiktiga stabilitet. Det som man brukar referera till som likviditets- och kreditrisk. Förutom att vara en konkurrenskraftig långivare skulle man kunna se det som ett partnerskap i vilket man uppnår gemensamma mål. Region Skånes målsättningar med sjukhusprojektet går alltså i linje med EU:s mål och således kan EIB ha en viktig funktion i finansieringen.

Europa direkt Lund

Uppdaterad:

Dela sidan: