Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Bättre bostadslösningar till hemlösa som lever med våld eller psykisk ohälsa

För ett par år sedan inledde kommunen ett samarbete med LKF och privata hyresvärdar för att minska hemlösheten i Lund. Årets kartläggning visar att hemlösheten har ökat med 27 personer sedan 2021, men att individer och familjer inte blir kvar lika länge i hemlöshet som tidigare.

Människor som passerar Clemenstorget i Lund.

– Vårt arbete med att förändra vårt stöd till att bli mer individanpassat visar på ett gott resultat, säger Göran Wallén (M), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden. En tätare samverkan kring bostäder med bland annat serviceförvaltningen har gjort att färre personer blir kvar i hemlöshet länge.

För att minska antalet familjer i hemlöshet inleddes för ett par år sedan ett nära samarbete mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen och serviceförvaltningens bostadsavdelning för att lösa situationen på ett mer hållbart sätt.

– Vi har lyckats leverera ett större antal lägenheter 2022 än föregående år, trots ett högt tryck till följd av mottagandet av skyddsökande från Ukraina, förklarar Johanna Ugge, tf chef för bostadsavdelningen på serviceförvaltningen. Samarbetet med privata bostadsvärdar fortsätter, inte minst för att kunna erbjuda förturslägenheter till våldsutsatta.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens kartläggning av hemlösheten som gjordes den 1 oktober 2022 ger en ögonblicksbild av läget;

– Den vanligaste orsaken till att personer är hemlösa i Lund, är fortsatt att de saknar förankring på bostadsmarknaden, förklarar Karin Säfström verksamhetschef vuxen på arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Vi ser även en ökning av personer som är hemlösa till följd av våld i hemmet samt psykisk ohälsa. För att fånga upp den senare gruppen kommer vi att starta ett genomgångsboende under 2023. Ett samarbete har även inletts med LKF för att erbjuda sociala förturer till våldsutsatta.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens uppdrag är att kartlägga och stödja de personer som befinner sig i hemlöshet, så att de får stöd i sökandet efter bostad, får hjälp att hitta en stadigvarande boendelösning och i de övriga bekymmer som personen kan ha. Orsakerna bakom hemlösheten är många. Arbetet med att stödja barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden är särskilt prioriterat och målet är att på sikt se till att inga barn är hemlösa i Lund.

Fakta om hemlöshet i Lunds kommun

För att motverka och minska hemlösheten gör arbetsmarknads- och socialförvaltningen varje år en kartläggning av läget. Kartläggningen ger en ögonblicksbild som visar att den 1 oktober 2022 var 128 vuxna och barn, 45 män och 39 kvinnor och 44 barn hemlösa i Lunds kommun, vilket är 27 fler än vid kartläggningen 2021.

Nyanlända enligt massflyktsdirektivet som är anvisade eller egenbosatta i Lunds kommun är inte medräknade i hemlöshetskartläggningen.

Uppdaterad:

Dela sidan: